Wielkie zmiany w szkołach! Co czeka uczniów od 4 września w roku szkolnym 2023/2024?

Martyna P.
Newsy
26.06.2023 9:26
Wielkie zmiany w szkołach! Co czeka uczniów od 4 września w roku szkolnym 2023/2024?

Rozbrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie mogą cieszyć się już wakacjami. Nadchodzący  rok szkolny 2023/2024 przyniesie jednak wiele zmian. Co czeka uczniów po powrocie do szkoły?

 

 

Zmiany w roku szkolnym 2023/2024

Język łaciński

Od 1 września 2023 r. język łaciński będzie mógł być nauczany w klasach VII-VIII szkoły podstawowej oraz w liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego. W konsekwencji tej zmiany od roku szkolnego 2023/2024 uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum będą mogli wybrać (jeżeli szkoła będzie miała taką ofertę) język łaciński.

 

Nowy przedmiot

W roku szkolnym 2023/2024 przedmiot Podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony przedmiotem „Biznes i zarządzanie”.

Przemysław Czarnek wspomniał, że w polskim systemie szkolnictwa jest przewidzianych tylko 60 godzin lekcyjnych, związanych z ekonomią i finansami w ciągu 12 lat nauki. Mężczyzna zaznaczył, że to zdecydowanie za mało, gdyż po wyliczeniach okazuje się, że edukacja dotycząca finansów i ekonomii zajmie polskim uczniom zaledwie 2 dni w okresie tych 12 lat.

Minister Edukacji i Nauki uważa, że w szkołach jest za mało praktycznych aspektów o charakterze przedsiębiorczości, zarządzania i biznesu.

Wprowadzenie zmian ma celu przygotowanie młodzieży do podejmowania ważnych decyzji finansowych w dorosłym życiu. Zdobyta wiedza ma ułatwić skuteczne zarządzanie gospodarstwem domowym oraz firmami.

Nowy przedmiot znajdzie się na maturze od 2027 r. jako przedmiot do wyboru.

 

 

Nowy wykaz lektur

Po wdrożeniu zmian w wykazie lektur z języka polskiego do liceum i technikum pojawią się pozycje (gry) o charakterze edukacyjnym  - „Gra Szyfrów”, „This War od Mine”.

Laptopy dla uczniów

W roku szkolnym 2023/2024 kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy. Laptopy będą własnością rodziców ucznia.

 

Zdjęcie Nadchodzą zmiany w szkołach! Co czeka uczniów w roku szkolnym 2023/2024? #1

Wychowanie komunikacyjne? 

Resort Edukacji i Nauki planuje zmiany w szkołach podstawowych.

Od 1 września 2023 roku w planie lekcyjnym uczniów ma pojawić się nowy przedmiot o nazwie WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE.

 Program ma być realizowany w ramach przedmiotu TECHNIKA.

 Uczniowie będą zdobywać wiedzę na temat zasad poruszania się na rowerze, czy hulajnodze elektrycznej.

 Program tego przedmiotu obejmuje także wykłady o przepisach ruchu drogowego.

Dzieci mają także poznać zasady używania elementów odblaskowych.

Podczas zajęć ma zostać poruszana także kwestia konsekwencji przechodzenia przez pasy, korzystając z telefonu komórkowego.  

Pojawiły się także doniesienia, że nowy wychowanie komunikacyjne miałby kończyć się egzaminem na kartę rowerową.

Rzecznik prasowy MEiN poinformowała, że przedmiot zacznie obowiązywać począwszy od IV klasy szkoły podstawowej.

Darmowy posiłek w szkole! Zmiany w 2023!

2023 rok przyniesie podwyższenie kryterium dochodowego w programie „Posiłek w szkole i w domu” do 200% kryterium.

Po zdrożeniu zmian pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza:

1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było  to 1164 złote);

1200 zł – dla osoby w rodzinie (dotychczas było to 900 złotych).

WAŻNE: Jeśli jednak dziecko nie spełnia kryteriów dochodowych, a wyraża potrzebę otrzymania posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o takiej potrzebie. W tym przypadku nie jest wymagane otrzymanie decyzji administracyjnej ani ustalenie sytuacji rodzinnej i finansowej tego dziecka.

 

Obowiązkowe testy sprawnościowe na lekcjach WF-u?

O szczegółach projektu można przeczytać na rządowej stronie.

Zmiany w zakresie podstawy programowej WF-u mają objąć uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych (branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników).

Mają zacząć obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024.

Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić testy sprawnościowe uczniów.

Wyniki mają być wpisywane do systemu teleinformatycznego o nazwie „Sportowe Talenty”. System ten będzie nadzorowany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Do podstawy programowej zostanie wprowadzone obowiązkowe przeprowadzanie raz na rok szkolny  testów sprawnościowych.

Testy te mają być przeprowadzane w okresie od marca do kwietnia.

WAŻNE: wyniki testów nie będą miały wpływu na ocenę z wychowania fizycznego.

Do 6 lipca 2023 roku potrwają drugie konsultacje ws. projektu zmian w podstawie programowej lekcji wychowania fizycznego. 

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną