Dodatkowe 300 zł do pensji? Od 1 lipca można składać wnioski!

Agnieszka
Newsy
13.06.2023 9:42
Dodatkowe 300 zł do pensji? Od 1 lipca można składać wnioski!

Już 1 lipca 2023 roku w życie wejdą nowe przepisy. Zgodnie z nimi osoby, które pełnią funkcję sołtysa, będą mogły liczyć na dodatek pieniężny do comiesięcznej pensji. Poznaj szczegóły. 

300 zł dla sołtysa - nowe świadczenie pieniężne

Osoby, które pełnią funkcję sołtysa, już od 1 lipca tego roku będą mogły składać wnioski o świadczenie pieniężne wynoszące 300 zł. Wtedy bowiem wchodzą w życie zapisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ubiegać się o świadczenie?

Nowe świadczenie będzie przysługiwało osobom, które:

  • pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
  • osiągnęły wiek 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn).

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Warto też wiedzieć, że świadczenie 300 zł dla sołtysa będzie podlegało corocznej waloryzacji.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Osoby spełniające powyższe warunki nie otrzymają świadczenia, jeśli byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem 

Jak złożyć wniosek o świadczenie 300 zł dla sołtysa?

Wnioski o dodatek pieniężny dla sołtysa można składać od 1 lipca 2023 roku. Należy to zrobić w oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) potwierdzające okres pełnienia funkcji przez sołtysa.

Co więcej, konieczne będzie także dołączenie do wniosku zaświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. 

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenie w wysokości 300 zł będzie przysługiwało od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Pieniądze będą wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca. 

Wzór wniosku o 300 zł dla sołtysa znajdziecie TUTAJ

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną