Kiedy możemy spodziewać się zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej? Rząd ogłosił dodatkowe terminy na złożenie wniosku!

Martyna
Biznes i finanse
01.06.2023 18:46
Kiedy możemy spodziewać się zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej? Rząd ogłosił dodatkowe terminy na złożenie wniosku!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą do 5 czerwca bieżącego roku będą miały czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Wyjaśniamy, w jaki sposób należy złożyć formularz. 

Zwrot nadpłaty 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z licznymi prośbami przedsiębiorców postanowił zwrócić się do Ministerstwa Zdrowia o możliwość wydłużenia terminu składania wniosków o zwrot nadpłaty składek zdrowotnych. 

W odpowiedzi na prośbę przedstawiciele Ministerstwa wydłużyli termin do 5 czerwca. Zgodnie z prawem, jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą nadpłaciła składki zdrowotne to należy jej się zwrot. 

Gdzie złożyć wniosek? 

Przedsiębiorcy będą mogli zobaczyć swój wniosek o zwrot nadpłaty na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Zawarty formularz należy sprawdzić, podpisać i wysłać go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Na profilu płatnika należy podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot. ZUS przekaże na wskazany rachunek bankowy nadpłatę najpóźniej do 3 sierpnia bieżącego roku.  

Szczegóły wniosku  

Formularz o zwrot nadpłaty zostanie wygenerowany automatycznie na podstawie rocznego rozliczenia. Będzie on się znajdował na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.  

Jeżeli według rozliczenia rocznego płatnikowi należy się wypłacenie nadpłaty, a na jego profilu nie ma wniosku to przedsiębiorca może go stworzyć samodzielnie. Można to zrobić poprzez wybór wniosku RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze.  

Następnie taki dokument należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA. 

Składki zdrowotne 

Zgodnie z prawem każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera składkę zdrowotną. Od 2022 roku wysokość składki zdrowotnej zależy od formy opodatkowania i wysokości dochodów.:  

“Jeżeli rozliczasz się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki (dochodu z działalności gospodarczej).” - biznes.gov.pl 

 

 

  

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną