Koniec z użytkowaniem wieczystym! Projekt trafił do rządu.

Martyna
Newsy
29.03.2023 18:32
Koniec z użytkowaniem wieczystym! Projekt trafił do rządu.

Władze przyjęły projekt ustawy, który zakłada możliwość uzyskania na własność gruntów, które są w użytkowaniu wieczystym. Wyjaśniamy szczegóły. 

Projekt ustawy 

Dziś (29.03.2023 r.) rząd przyjął projekt dotyczący zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami. Politycy dążą do likwidacji użytkowania wieczystego. Według prawa: 

“Użytkowanie wieczyste oznacza, że przez 99 lat możesz użytkować grunt, który jest własnością Skarbu Państwa, należy do województwa, powiatu lub gminy. W wyjątkowych przypadkach może to być krótszy okres, ale trwający co najmniej 40 lat.” - allianz.pl 

Rada Ministrów zapewnia, że likwidacja użytkowania wieczystego wyeliminuje obciążenia finansowe, które wynikają z obowiązku opłat za nie każdego roku. 

"Ustawa jest kolejnym etapem eliminacji użytkowania wieczystego z systemu prawa. W ten sposób umożliwimy przedsiębiorcom, ale też osobom fizycznym, spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie na własność gruntów, które mają od wielu lat w użytkowaniu wieczystym" - Waldemar Buda 

Kogo będą dotyczyć nowe przepisy? 

Według założeń projektu nowy model odpłatności za grunt będzie dotyczył m.in.: 

 • przedsiębiorców 
 • osób fizycznych np. właścicieli garaży 
 • spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  
 • mieszkańców osiedli – np. parkingi, drogi wewnętrzne, place zabaw 

Ponadto nowe zasady zakładają, że nie będzie możliwości uwłaszczenia na mocy prawa, tak jak w przypadku gruntu, ale na specjalnie złożony wniosek. Termin złożenia takiego wniosku będzie wynosił rok od wejścia ustawy w życie 

Osoby, które są w posiadaniu wieczystego gruntu zabudowanego, którzy zrealizowali cel użytkowania wieczystego powstałego przed 1 stycznia 1998 r. w świetle nowych przepisów będą mogli wystąpić z żądaniem sprzedaży. W takim wypadku organ będzie zobowiązany do zawarcia umowy.  

Grunty wyłączone ze sprzedaży 

Ze sprzedaży zostaną wyłączone grunty Skarbu Państwa powierzone: 

 • Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa 
 • Agencji Mienia Wojskowego 
 • Lasom Państwowym 
 • parkom narodowym 
 • Wodom Polskim 
 • grunty na terenie portów i przystani morskich 

Odpłatność za grunty 

Według projektu ma powstać nowy model odpłatności za grunty: 

 • cena wykupu przy jednorazowej wpłacie ma wynieś 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
 • cena za grunt docelowo to równowartość 6 proc., 20 proc., 40 proc., 60 proc. lub więcej wartości rynkowej gruntu 

Co więcej, przewiduje się możliwość płatności w ratach przez maksimum 10 lat – wtedy cena to 25-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną