W których polskich miastach najczęściej się przeklina?

Justyna

Styl życia

19.03.2023 10:30

W których polskich miastach najczęściej się przeklina?

Platforma edukacyjna do nauki języków obcych online Preply, postanowiła zebrać dane dotyczące używania wulgaryzmów w Polsce. Ile razy dziennie przeklina typowy mieszkaniec naszego kraju? W jakim mieście stosuje się wulgaryzmy najczęściej?

Badanie na temat wulgaryzmów

Raport Preply przygotowano na podstawie danych z ankiety przeprowadzonej wśród 1549 mieszkańców z 19 polskich miast. Otrzymane wyniki wskazują, że przeciętny Polak używa wulgarnych słów średnio około 19 razy dziennie. Jest to niewiele mniej niż średnia dzienna Amerykanów, wynosząca 21.

Najczęściej przeklinamy sami do siebie (36,80%). Na drugim i trzecim miejscu na poziomie krajowym adresatami są znajomi (16,68%) i nikt konkretny (16,53%). W Białymstoku najczęściej w Polsce przeklina się do znajomych (23,21%), podczas gdy w Gdyni używa się wulgaryzmów przede wszystkim do współpracowników (17,50%).

Badanie potwierdziło też, że mężczyźni stosują przekleństwa częściej (22 razy dziennie) niż kobiety (15 razy dziennie). Ponadto młodsze pokolenia mają większą skłonność do używania wulgarnego języka. Średnio Polacy w wieku od 16 do 24 lat przeklinają 27 razy dziennie, podczas gdy respondenci w wieku 35-44 lat przeklinają 12 razy dziennie.

Gdzie przeklina się najwięcej?

Miastem, w którym przeklina się najczęściej, jest Gdynia. Jej mieszkańcy zdecydowanie przewyższają średnią krajową, przeklinając aż 31 razy dziennie. Tym samym zdobywając tytuł największych „przeklinaczy” w Polsce. Na drugim miejscu, uplasowała się Bydgoszcz, gdzie przeciętna dzienna liczba przekleństw na osobę wynosi 29. Podium zamyka Szczecin z 23 przekleństwami dziennie.

Zdjęcie W których polskich miastach najczęściej się przeklina? #1
Źródło: https://preply.com/pl/blog/polskie-miasta-przeklenstwa/

Badanie wykazało, że wyjście ze znajomymi to miejsce i moment, w którym najczęściej padają przekleństwa (26,47 proc. respondentów). Bardzo podobne wyniki osiągnęła odpowiedź dotycząca przeklinania w domu (25,02 proc.). Choć w mniejszych miastach Polski szansa na usłyszenie przekleństw jest mniejsza, to 37,50% mieszkańców Lublina najczęściej przeklina w domu, co stanowi najwyższy wynik w kraju.

Zdjęcie W których polskich miastach najczęściej się przeklina? #2
Źródło: https://preply.com/pl/blog/polskie-miasta-przeklenstwa/

Tutaj przeklina się najmniej

Najmniej przeklinają mieszkańcy Częstochowy (10 razy dziennie). Badanie wykazało również, że tylko niewielka liczba Polaków przeklina głównie podczas jazdy samochodem (15,46%). Ponad 14% Polaków nie potrafi sprecyzować, gdzie i kiedy przeklina najczęściej.

Zdjęcie W których polskich miastach najczęściej się przeklina? #3
Źródło: https://preply.com/pl/blog/polskie-miasta-przeklenstwa/

Dodatkowo badania wykazały, że mieszkańcy Polski najrzadziej używają wulgaryzmów przy dzieciach (74,05%) i przełożonym (71,79%). Dane pokazują również, że czas spędzany przy stole nie jest właściwym miejscem na wulgaryzmy.

W jakich sytuacjach najczęściej używacie wulgaryzmów?