Ważna zmiana w skierowaniach od 17 marca!

Agnieszka

Newsy

15.03.2023 12:36

Ważna zmiana w skierowaniach od 17 marca!

Już 17 marca w życie wejdzie nowelizacja przepisów dotyczących skierowań lekarskich. Jakich zmian możemy się w związku z tym spodziewać? Na jedną kwestię warto zwrócić szczególną uwagę. Mowa o skierowania na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. 

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia

2 marca w Dzienniku Ustaw została ogłoszona nowelizacja przepisów dotyczących skierowań na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. 14 dni po ogłoszeniu, czyli 17 marca nowe przepisy wejdą w życie. Co jednak konkretnie ma się zmienić?

Zmiany w skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe, rehabilitację, do sanatoriów

Ministerstwo zdrowia wprowadza elektroniczne skierowania na rehabilitację uzdrowiskową i do sanatoriów. Początkowo (do 30 czerwca 2023 roku) lekarz będzie miał możliwość skierowania pacjenta zarówno elektronicznie, jak i w sposób tradycyjny - wypełniając pisemnie skierowanie.

Docelowo papierowa postać skierowań ma być jednak całkowicie wyeliminowana. Po 30 czerwca lekarz będzie mógł wystawić papierowe skierowanie tylko w dwóch przypadkach:

  • gdy skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju,
  • gdy warunki organizacyjno-techniczne, w tym brak dostępu do systemu teleinformatycznego, uniemożliwiają wystawienie i prowadzenie skierowania w postaci elektronicznej. - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia. 

Jakie zalety elektronicznych skierować widzi resort zdrowia?

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia zdecydowanie usprawni to proces obsługi kierowanego na leczenie uzdrowiskowe pacjenta, skracają formalności związane z koniecznością wypełniania i rozpatrywania papierowego skierowania.

Warto bowiem wiedzieć, że obecnie nie wystarczy jedynie wypisać specjalnego druku, ale też wysłać ten druk do odpowiedniego oddziału NFZ, na co termin wynosi 30 dni. Elektroniczne skierowania mają zdecydowanie skrócić czas spełniania tych formalności oraz wyeliminować ryzyko zagubienia się dokumentów w wersji papierowej.

- Projektowane rozwiązania umożliwią wystawianie przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań w postaci elektronicznej, bez konieczności czasochłonnej czynności ręcznego wypełniania druku skierowania na ten rodzaj świadczeń oraz wysyłki skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, która musi nastąpić, zgodnie z obowiązującymi przepisami - informuje w uzasadnieniu do rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia.

Oprócz tego, jak wskazuje resort zdrowia, wyeliminowana zostaną także dodatkowe koszty związane z koniecznością drukowania skierowań i wysyłania ich pocztą.