Planujesz założyć pierwszy biznes? Rząd obiecuje wsparcie na utworzenie firmy i samozatrudnienie!

Justyna
Dofinansowania
09.03.2023 20:57
Planujesz założyć pierwszy biznes? Rząd obiecuje wsparcie na utworzenie firmy i samozatrudnienie!

Jak zapowiedzieli dziś przedstawiciele rządu, ponad 900 mln zł wyniesie budżet programu „Pierwszy biznes - wsparcie na starcie". Na pożyczki będą mogły liczyć osoby rozpoczynające własną działalność.

Wsparcie samozatrudnienia

Minister Marlena Maląg podpisała w czwartek (9 marca) porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące zasilenia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS), Rządowego Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Zawarte dziś porozumienia mają na celu uruchomienie pierwszego z planowanych w programie FERS instrumentów finansowych, dotyczących pożyczek na samozatrudnienie. Łączna pula środków na ten cel wyniesie 936 mln zł. Liczbę potencjalnych beneficjentów programu oszacowano na 7 tys. osób.

Do kogo jest skierowany projekt?

Program zakłada znaczne zwiększenie zasięgu, bowiem wsparciem zostanie objęta szersza grupa docelowa niż dotychczas. Ma to m.in. przyczynić się do aktywizacji ludzi młodych. Marlena Maląg mówiła:

Program kierujemy głównie do grup, które mogą wykazać się większą aktywnością na rynku pracy – do osób młodych, studentów, kończących naukę, kobiet, opiekunów osób z niepełnosprawnościami"

Jak informuje resort, o pożyczki na samozatrudnienie będą mogły ubiegać się również osoby pracujące. Warunkiem w tym przypadku jest to, by ich średniomiesięczne przychody z okresu ostatnich 3 miesięcy nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Warunki programu

Pożyczki udzielane mają być na korzystnych warunkach, do wysokości nawet 134 tys. zł bez wymaganego wkładu własnego z niskim oprocentowaniem i 7-letnim okresem spłaty. Ponadto ma istnieć także możliwość częściowego umorzenia nawet do kwoty 40 tys. zł dla osób bezrobotnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jak podkreślał Grzegorz Puda, minister Funduszy i Polityki Regionalnej:

„Chcemy dotrzeć ze wsparciem do tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, mają dobry pomysł, ale brakuje im źródeł finansowania".

Ponadto wskazał, że wsparcie umożliwi ubieganie się o pożyczki na samozatrudnienie także osób pracujących o niższych dochodach, które do tej pory nie mogły skorzystać z tej formy pomocy. Co więcej pierwsze pożyczki miałyby popłynąć jeszcze w tym półroczu.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną