PIT rodzica w 2023 roku! 6 sposobów na obniżenie podatku!

Martyna P.

Podatki

17.02.2023 9:46

PIT rodzica w 2023 roku! 6 sposobów na obniżenie podatku!

Osoby posiadające dzieci mają możliwość zmniejszenia wysokości podatku do zapłaty. Mogą to zrobić na kilka sposobów. Dziś przybliżymy temat i podpowiemy, jak to zrobić. Przedstawiamy 6 sposobów na obniżenie podatku za 2022 rok. 

 

6 sposobów na obniżenie podatku za 2022 rok

1. Ulga dla rodzin 4 +

Ulga ta kierowana jest do rodziców posiadających czworo lub więcej dzieci. Dzięki tej uldze z podatku dochodowego od osób fizycznych można zwolnić przychody z pracy na etacie, z umów zleceń oraz z działalności gospodarczej.

Zwolnieniu z PIT podlegają przychody nieprzekraczające 85 528 zł w danym roku.

 

2. Ulga na dziecko

Prawo do ulgi przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym, lub osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej.

Warunkiem jest uzyskanie dochodów opodatkowanych według skali podatkowej oraz faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

Ulgę odlicza się w corocznym zeznaniu podatkowym.

Aby otrzymać pieniądze, będąc rodzicem jedynaka, nie można przekroczyć pewnego progu dochodowego.

Odliczenie przysługuje, jeśli dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku, jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku, jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Limity dochodu nie będą obejmują rodziców więcej niż jednego dziecka.

 

Zdjęcie PIT rodzica w 2023 roku! 6 sposobów na obniżenie podatku! #1

3. Ulga na dziecko dla samotnego rodzica

Z uwagi na swoją trudną sytuację życiową samotnym rodzicom przysługuje prawo do obniżenia zobowiązania podatkowego.

 Zgodnie z wytycznymi, należy w tym celu samodzielnie (bez pomocy innych osób) w danym roku podatkowym wychowywać dziecko. Trzeba też być:

 • panną lub kawalerem
 • wdową lub wdowcem
 • rozwódką lub rozwodnikiem
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację
 • osobą, której małżonek został pozbawiony praw do wychowania dzieci, czyli władzy rodzicielskiej
 • osobą, której małżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

Aby samotni rodzice mogli rozliczać się na preferencyjnych warunkach muszą wcześniej złożyć u pracodawcy oświadczenia o opodatkowaniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Pozwoli to na uwzględnianie w każdym miesiącu kwoty wolnej od podatku.

Dokładna kwota uzależniona jest od dochodu uzyskiwanego przez konkretną osobę.  Można oszczędzić jednak nawet do dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, czyli 2x3600 zł.

 

4. Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna umożliwia odliczenie od dochodu kosztów poniesionych w wyniku rehabilitacji i ułatwienia warunków życiowych osobie z niepełnosprawnością.

Pomimo podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, z ulgi rehabilitacyjnej nadal mogą korzystać osoby zarabiające mniej, jeśli mieszczą się w definicji osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna takiej osoby:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności,
 • pobiera rentę z tytułu całościowej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę socjalną albo szkoleniową,
 • osoby utrzymujące niepełnosprawnych.

5. Ulga na Internet

Aby skorzystać z ulgi za Internet, trzeba spełnić pewne warunki - odliczenia można dokonać tylko dwa razy i to w latach postępujących po sobie.

Odliczenie dotyczy wydatków związanych z używaniem Internetu, bez względu na formę korzystania z niego. Dotyczy to zarówno stałych łączy, jak i bezprzewodowych, nawet tych w telefonie. Warto jednak wspomnieć, że ulga nie dotyczy sprzętu i instalacji związanych z siecią.

Ulgę za Internet możemy odliczyć w zeznaniach podatkowych takich jak: PIT-28 z załącznikiem PIT/O, PIT-37 oraz PIT-36.

6. Zasiłek macierzyński bez podatku

Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022 r. jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku.

Przepisy te obowiązują z mocą wsteczną, czyli zwolnieniem z podatku dochodowego są objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od początku 2022 roku.

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych: ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów.