Nowa ulga podatkowa!! Nawet do 500 zł dla związkowców!

Justyna

Podatki

16.02.2023 16:25

Nowa ulga podatkowa!! Nawet do 500 zł dla związkowców!

15 lutego rozpoczął się okres składania rozliczeń podatkowych, który zakończy się 2 maja 2023 roku.  Rozliczenie podatkowe to dziś głównie odliczenie ulg, a niemal co roku pojawiają się kolejne. Warto sprawdzić, czy któraś z nowości nie dotyczy również nas!

Nowa ulga podatkowa dla związkowców

W tym roku można skorzystać z nowej ulgi dla działaczy.  Osoby, które należą do związku zawodowego i opłacają składki, mogą je odliczyć od dochodu. Ponadto podatnik musi być  opodatkowany według skali podatkowej (PIT 37, PIT 36) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28).

Wprowadzone 1 stycznia 2022 r. stosunkowo niewielkie odliczenie, początkowo miało wynosić maksymalnie 300 zł. Jednak znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek do 500 zł. Od tej kwoty jest następnie odliczany podatek.

Składki potrącane przez pracodawcę

W przypadku, gdy składki związkowe są potrącane przez pracodawcę bezpośrednio z wynagrodzenia, podatnik może udowodnić wysokość wydatków na ten cel z wykorzystaniem informacji płatnika, która jest zamieszczana w PIT-11. Wcześniej potrzebne było dodatkowo oświadczenie organizacji związkowej.

Niezbędna dokumentacja

Jeśli składki związkowe nie są potrącane z wynagrodzenia pracownika, należy pamiętać o niezbędnej dokumentacji. Stanowi ona podstawę dla uwzględnienia odliczenia. Kluczowe jest posiadanie potwierdzenia uiszczenia (dowodu) wpłaty składek członkowskich na związek zawodowy. Ponadto wspomniany dowód powinien zawierać:

  • dane identyfikujące członka związku, który realizuje wpłatę,
  • dane związku zawodowego, na rzecz którego opłacana jest składka,
  • tytuł przelewu oraz datę przekazania do zlecenia,
  • wartość uiszczonych składek.

W przypadku jeśli składka była opłacana w sposób tradycyjny – bezpośrednio, należy sprawdzić, czy dowód wpłaty posiada wszelkie powyższe informacje.

Jak jeszcze obniżyć podatek?

Warto przed złożeniem deklaracji przyjrzeć się sposobom na obniżenie podatku. Najlepiej w tym celu skorzystać z przysługujących podatnikowi ulg i odliczeń podatkowych. Od podatku można odliczyć ulgę prorodzinną, na składki zdrowotne oraz za pracę za granicą.

Natomiast od dochodu można odliczyć m.in. następujące ulgi: termomodernizacyjna, na leki, na sprzęt rehabilitacyjny, na samochód, dla krwiodawców, na internet, a także darowizny na organizacje pożytku publicznego, na cele edukacji zawodowej itd.