Jak obniżyć składki ZUS? Przedsiębiorco masz czas do 31 stycznia!

Martyna
Podatki
27.01.2023 16:42
Jak obniżyć składki ZUS? Przedsiębiorco masz czas do 31 stycznia!

Do końca stycznia istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. mały ZUS plus. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ten krok będę odprowadzać niższe składki. Wyjaśniamy szczegóły.

Składki ZUS

Według prawa, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek ten również dotyczy osób, które są zatrudnione na umowę o pracę.

„Składki odprowadzane od wynagrodzenia pracownika wynoszą: emerytalne w wysokości 9,76% podstawy wymiaru składek, rentowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek, chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek” – poradnikpracownika.pl

Jednak w bieżącym roku składki do ZUS znacząco wzrosły. Obecnie wynoszą one 1418,48 zł (razem ze składką chorobową). Dla części przedsiębiorców istnieje jednak możliwość na obniżenie opłacanych składek. Jest to możliwe, dzięki wybraniu opcji mały ZUS plus do końca stycznia.

Mały ZUS plus

Jest to program, który umożliwia płacenie składek na ubezpieczenie społeczne, a ich wysokość zależy od uzyskanego dochodu w poprzednim roku. Taka opcja funkcjonuje od 2020 r.

Warunkami, aby móc skorzystać z opcji mały ZUS plus są m.in.:

  •  Uzyskane przychody przedsiębiorcy za poprzedni rok nie przekraczające 120 tys. zł
  •  Przedsiębiorca musiał prowadzić w poprzednim roku działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni
  •  Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą skorzystać z opcji mały ZUS plus w pierwszym roku swojej działalności
  •  Osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej nie mogą skorzystać z ulgi

Co więcej skorzystanie z ulgi nie jest możliwe przez przedsiębiorców, którzy rozliczali się na karcie podatkowej i korzystały że zwolnienia VAT. Dotyczy to również osób, które w poprzednim roku wykonywały wolny zawód lub prowadziły działalność artysty lub twórcy.

Niższe składki przez określony czas

Rząd podkreśla, że przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na mały ZUS plus powinni pamiętać, że obniżone składki można płacić jedynie przez okres 36 miesięcy. 

Zatem, jeżeli po upływie 36 miesięcy przedsiębiorca spełnia warunki, które pozwalają na korzystanie z obniżonych składek ZUS, to i tak będzie on musiał przynajmniej na jakiś czas wrócić do opłacania ich bez ulg.

Aby z niej skorzystać przedsiębiorcy muszą złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną