Matura w 2023 będzie łatwiejsza. Obniżone wymagania egzaminów.

Justyna

Newsy

26.01.2023 18:56

Matura w  2023 będzie łatwiejsza. Obniżone wymagania egzaminów.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał, że wymagania na wszystkich tegorocznych egzaminach maturalnych ulegną zmianie. Co to oznacza dla maturzystów i na czym polega nowa formuła egzaminu?

Egzamin maturalny w 2022 roku

W 2022 roku, podobnie jak w 2021 roku, egzamin maturalny był przeprowadzany tylko w części pisemnej. By uzyskać świadectwo dojrzałości, należało zdobyć 30 procent punków z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Egzaminu nie zdało za pierwszym razem 21,8 procent maturzystów.

Absolwenci musieli też podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Jedynym warunkiem zdania w tym przypadku było przystąpienie do sprawdzianu.

Konferencja w sprawie tegorocznych matur

W środę odbyła się konferencja prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki, która była poświęcona maturom w 2023 roku. Przypomniano, że tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących są pierwszym rocznikiem, który kończy edukację w systemie 8 plus 4, czyli ośmiu lat szkoły podstawowej i czterech szkoły średniej.

Obniżone wymagania

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik przekazał podczas konferencji, że matura w 2023 i 2024 r. będzie przeprowadzana na bazie wymagań egzaminacyjnych, które MEiN ustaliło w związku z pandemią i nauką zdalną.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił przy tym:

„Na wszystkich egzaminach, z wszystkich przedmiotów, tegoroczne wymagania egzaminacyjne są obniżone o około 20-25 procent”.

Mniejsza ilość punktów

W przypadku języka polskiego zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści muszą rozwiązać, a co za tym idzie zmniejszono liczbę punktów możliwych do uzyskania - z 70 na 60.  Nie uległ zmianie natomiast czas egzaminu - będzie to wciąż 240 minut.

Ilość punktów obniżono również na matematyce. Z 50 punktów, które były planowane, maturzyści będą mogli uzyskać 46 punktów

Zmiany w pracach pisemnych

Na maturze z języka polskiego, nie będzie wymagane tak jak dotychczas, wypracowania na co najmniej 400 słów i  odwołania do lektury, która jest wskazana w poleceniu. Zamiast tego maturzyści lat 2023 i 2024 będą musieli napisać pracę na co najmniej 300 słów i odwołać się w niej do dowolnej lektury.

Podobnie jak w języku polskim zmniejszona została liczba oczekiwanych wyrazów w wypowiedzi pisemnej na egzaminie z języka obcego.

Podtrzymany brak progu zdawalności

Zadecydowano również o odejściu od wprowadzenia wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30 procent.

Powrót egzaminów ustnych

Co istotne, ogłoszony został powrót obowiązkowych egzaminów ustnych. Powodem rezygnacji z tej formy rok i dwa lata temu były kwestie sanitarne i walka z pandemią.