Dodatek węglowy: Jak w praktyce wygląda kontrola pieców?

Justyna

Dofinansowania

19.01.2023 21:12

Dodatek węglowy: Jak w praktyce wygląda kontrola pieców?

Kontrole pieców w całej Polsce już trwają. Mają na celu sprawdzenie, czy osoby, które zadeklarowały jako główne źródło ogrzewania np. piec węglowy, faktycznie palą w nim węglem.

Podstawa prawna

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje ono gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, a piec węglowy został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli dodatku węglowego stanowią przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym. Zawarty jest w niej zapis mówiący o wywiadzie środowiskowym przeprowadzanym w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek o świadczenie. Jednak warto pamiętać, że przepis ten nie nakłada obowiązku przeprowadzenia takiej kontroli.

Na kontrolę źródła ciepła można się nie zgodzić, ale należy pamiętać, że zgodnie z ustawą:

"niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego".

Kto może przeprowadzić kontrolę?

Pierwsze kontrole ruszyły już w 2022 roku. Kontrolę przeprowadzają pracownicy socjalni lub urzędu gminy, a także upoważnieni przez burmistrza lub wójta strażnicy gminni, a także upoważnieni przez prezydenta miasta strażnicy miejscy. Ponadto kontroli dokonać mogą również:

  • funkcjonariusze policji,
  • inspektorzy ochrony środowiska,
  • kominiarze.

Kontrola w praktyce

W przypadku, gdy zapadnie decyzja o przeprowadzeniu kontroli, pracownik urzędu informuje o tym fakcie wnioskodawcę. Wówczas należy umówić się na jeden z dostępnych terminów i czekać na wizytę.

Podczas kontroli głównym celem jest zweryfikowanie tego czym ogrzewany jest dom. W związku z tym upoważnieni kontrolerzy mogą sprawdzać m.in. podłączenie pieca oraz wykorzystywany w nim opał, a także zadawać pytanie o to skąd pochodzi. Nie wystarczy jedynie posiadanie pieca, konieczne są dowody jego sprawności oraz użytkowania.

Jeśli kontrola zakończy się pomyślnie, wnioskodawca w przeciągu kilku dni otrzyma potwierdzenie przyznania dodatku węglowego na podany przez siebie adres e-mail, a następnie pieniądze na konto bankowe.

Możliwe kary za próbę wyłudzenia dodatku

Oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli w wyniku kontroli okazało się, że wnioskodawca zamieścił we wniosku informacje niezgodne z prawdą, gmina jest zobowiązana do odmowy wypłaty dodatku węglowego oraz zawiadomienia organów ścigania.

Próba wyłudzenia dodatku węglowego jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.