Zwrot VAT dla ogrzewających gazem!

Justyna
Podatki
15.01.2023 18:14
Zwrot VAT dla ogrzewających gazem!

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wniosek o refundację kosztów podatku VAT dla części gospodarstw domowych ogrzewających się gazem. Komu przysługuje zwrot pieniędzy?

Ceny gazu

Od nowego roku powrócił wyższy podatek VAT na gaz. Ministerstwo przypomniało, że w 2023 roku w ramach ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna stawka na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Są nią objęci odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej.

Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe.

Wzór wniosku

Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano wzór wniosku o refundację kosztów podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem, które spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Wniosek to pobrania tu: Wzór wniosku o refundację kosztów podatku VAT 

W związku z tym zwrot otrzymają te gospodarstwa domowe, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł brutto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł brutto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Refundacja podatku VAT ma dotyczyć około 300 tysięcy gospodarstw domowych. Jest to niewielka liczba, zważywszy na zeszłoroczne dane GUZ, które wskazują, że wszystkich gospodarstw domowych w Polsce jest 13,8 mln.

Niezbędne formalności

Zwrot VAT od ceny gazu ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

  • umowę zawartą przez odbiorcę paliw gazowych z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi lub jej kopię,
  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Decyzja o przyznaniu zwrotu

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji urzędu.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną