NFZ zapłaci za wykonanie testu combo!

Martyna

Zdrowie

09.01.2023 17:29

NFZ zapłaci za wykonanie testu combo!

Rząd zapowiedział, że NFZ sfinansuje wykonanie tzw. testu combo. Jest to badanie 3 w 1, które wykaże, czy choroba pacjenta została wywołana grypą typu A lub B, koronawirusem bądź wirusem RSV. Testy pozwolą na weryfikację, z czym zmaga się organizm pacjenta i pozwoli lekarzowi wdrożyć odpowiednie leczenie. Wyjaśniamy szczegóły. 

Narodowy Fundusz Zdrowia 

NFZ to agencja rządowa, która świadczy podstawową opiekę zdrowotną. Jest ona finansowana z środków publicznych pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego Narodowego Funduszu Zdrowia.  

5.01.2023 r. minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że tzw. testy combo będą finansowane przez Podstawową Opiekę Zdrowotną. Jeden test antygenowy kosztuje ok. 34 zł.  

Grypa 

Jedną z najpopularniejszych chorób zakaźnych jest grypa. Można się nią zarazić: 

  • drogą kropelkową (kaszel, wydmuchiwanie nosa, mówienie) 
  • podczas bezpośredniego kontaktu z osobą chorą 
  • drogą pośrednią lub z powietrza 

Do najpowszechniejszych objawów choroby należą: 

  • gorączka (ponad 38⁰C) 
  • ból głowy  
  • zmęczenie i osłabienie 
  • suchy kaszel 
  • bóle mięśni stawów 

Obecnie lekarze wyróżniają dwa rodzaje grypy. Wywołane wirusem typu A, którym mogą zarazić się zarówno ludzie jak i zwierzęta oraz typem B, którym mogą zakazić się wyłącznie ludzie.  

Wirus RSV  

Wirus RSV powoduje infekcje układu oddechowego. Często występuje on u dzieci poniżej 5 roku życia. Najczęściej choroba przebiega łagodnie. Jednak na ciężki rozwój infekcji narażone są dzieci w wieku 2 – 6 miesięcy.  

Koronawirus 

COVID-19 jest chorobą wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2. Jest ona niezwykle niebezpieczna, ponieważ u części osób pojawią się łagodne objawy, a u pewnej grupy będą one bardzo poważne i konieczna będzie pomoc medyczna. 

W obliczu nasilających się infekcji testy combo pozwolą na szybką weryfikację z jakim wirusem zmaga się organizm pacjenta. Jak wynika z informacji ogłoszonych na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia: 

"Wprowadzenie szybkich testów antygenowych, które w krótkim czasie wykrywają zakażenie wirusem grypy (A bądź B), koronawirusem lub wirusem RSV, znacznie ułatwi postawienie właściwej diagnozy i zastosowanie adekwatnego leczenia. Jest to szczególnie istotne przy nadmiernie stosowanej antybiotykoterapii" - Narodowy Fundusz Zdrowia