Urodzenie dziecka w 2023 - Jakie przysługują świadczenia?

Martyna P.

Rodzicielstwo

05.01.2023 11:15

Urodzenie dziecka w 2023 - Jakie przysługują świadczenia?

Wielu rodziców spodziewa się narodzin pociechy w 2023 roku. Na jakie świadczenia mogą liczyć świeżo upieczeni rodzicie? Jakie wparcie przygotował dla nich rząd w 2023 roku?

 

Urodzenie dziecka - Jakie przysługują świadczenia w 2023 roku?

Kosiniakowe 2023

Osoby bezrobotne, rolnicy, czy studenci  mogą liczyć na kosiniakowe. To świadczenie rodzicielski skierowane jest do osób, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie to wypłacane jest cykliczne.

Oto jak prezentują się okresy wypłat:

 • 52 tygodnie - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc w wysokości 1000 złotych.

500 plus w 2023 roku

W 2023 roku bez mian pozostaje kwestia świadczenia 500 plus.

Program Rodzina 500+ jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin.

W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podkreśla, że łącznie na program przeznaczono już około 177 mld złotych.

Każdego miesiąca świadczenie 500+ trafia do 6,5 mln dzieci.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę PUE ZUS, portal [email protected] na stronie empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Wypłatami świadczeń zajmie się ZUS.

 

Zdjęcie Urodzenie dziecka w 2023 - Jakie przysługują świadczenia? #1

Becikowe 2023

Świadczenie w 2023 roku wyniesie 1000 złotych. Kwota ta wypłacana jest jednorazowo.

Kwoty świadczenia weryfikowane są co trzy lata. Przypomnijmy, że ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 roku (wówczas świadczenie zostało na tym samym poziomie). Kolejna weryfikacja nastąpi w 2024 roku.

O wsparcie może ubiegać się matka, ojciec, opiekun faktyczny lub opiekun prawny.

Istnieje kilka warunków, które należy spełnić, aby otrzymać becikowe. Oto one:

 • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną. Konieczne będzie zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez położną;
 • Dochód na osobę w rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto;
 • Samotne matki otrzymają świadczenie, gdy zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Od ostatniego punktu są jednak wyjątki - drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica, sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka, rodzice – zgodnie z orzeczeniem sądu – sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną.

Pieniądze otrzymuje się przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek można złożyć także online za pośrednictwem portalu [email protected] Do logowania można wykorzystać profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

 

Zasiłek rodzinny + dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 • Powyższe kwoty obowiązują do 31 października 2023 roku.

Ważną informacją jest, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 674 złotych. W przypadku rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem – 764 zł.

Wnioski należy składać w wersji papierowej (w urzędzie gminy lub miasta) lub za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl.

WAŻNE: Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. M.in. jest to dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Jest to jednorazowa wypłata w wysokości 1000 złotych.