Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził stawki za energię elektryczną i gaz na 2023 rok!

Justyna
Newsy
17.12.2022 15:00
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził stawki za energię elektryczną i gaz na 2023 rok!

Ceny prądu i gazu na 2023 r. zatwierdzone. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ustalił taryfy na sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Taryfy zostały zatwierdzone

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfy na sprzedaż energii pięciu tzw. sprzedawcom z urzędu oraz pięciu największym spółkom dystrybucyjnym, taryfy na sprzedaż gazu przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa przez Polską Spółkę Gazownictwa. W komunikacie urzędu możemy przeczytać:

 „17 grudnia 2022 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy największych przedsiębiorstw sektora gazowego tj. sprzedawcy gazu PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz operatora systemu dystrybucyjnego - Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). W przypadku sprzedawcy gazu (PGNiG OD) taryfa ta będzie obowiązywała do 31 marca 2023 r.”.

Zamrożenie cen gazu

Urząd przypomniał, że z uwagi na wojnę w Ukrainie, kryzys energetyczny i rosnące ceny surowców rząd planuje zamrozić ceny gazu. Maksymalna stawka nie przekroczy tej z 2022 roku, czyli 200,17 zł/MWh.

Natomiast cena paliwa gazowego w zatwierdzonej na 2023 r. taryfie przedsiębiorstwa PGNiG OD, przykładowo dla grup taryfowych W1-W4, wynosi 649,92 zł/MWh.

Wzrost cen paliw gazowych w zatwierdzonej taryfie PGNiG OD nie przekłada się jednak na wysokość rachunków za gaz w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących ważne zadania z zakresu użyteczności publicznej. Stanowi podstawę do obliczenia wysokości rekompensat należnych przedsiębiorstwom energetycznym, ze względu na sprzedaż paliw gazowych po cenie niższej niż koszt ich zakupu.

URE zatwierdził też wzrost stawki dystrybucyjnej o ok. 21 proc. dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.

Stawki za prąd bez zmian

Przypomniano, że w nadchodzącym roku ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych do określonych limitów zużycia zostały zamrożone na poziomie taryf dla spółek obrotu ze stycznia 2022 r.

Jak wynika z komunikatu, za zużycie energii ponad te wielkości sprzedawca energii nie będzie mógł pobrać ceny wyższej niż 0,693 zł/kWh. Według wyliczeń URE przy zużyciu na poziomie 2,5 tys. kWh cena prądu według nowej taryfy wzrośnie o około 60 proc.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną