Samotny rodzic w 2023. Wsparcie finansowe i dodatki.

Martyna P.

Dofinansowania

01.12.2022 10:50

Samotny rodzic w 2023. Wsparcie finansowe i dodatki.

Szalejąca inflacja odczuwana jest na każdym kroku. Wysokie ceny drenują nasze portfele. Podwyżki cen niekorzystnie wpływają na budżety domowe Polaków, szczególnie osób samotnie wychowujących dzieci. Na jakie dodatki dla samotnych rodziców można liczyć w 2023 roku?

 

 

Wsparcie dla samotnych rodziców 2023

Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka (Dodatek do zasiłku rodzinnego)

To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko rodziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób uczących się (do ukończenia przez nie 24 lat), których oboje rodzice nie żyją.

W przypadku tego dodatku obowiązuje kryterium dochodowe. Dodatek można otrzymać, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 674 zł.

Dodatek można otrzymać po przyznaniu zasiłku rodzinnego.

Jego wysokość to 193 złote na jedno dziecko (na wszystkie dzieci kwota nie przekracza 386 złotych).

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, faktycznemu opiekunowi dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka, pełnoletniemu do 24 roku życia.

 Ważne: Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na dwoje dzieci.

Więcej przeczytasz TUTAJ

Refundacja kosztów opieki

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem to możliwość zrefundowania (po wcześniejszym udokumentowaniu) części kosztów poniesionych w związku z opieką nad dzieckiem.

Refundacja ta przysługuje bezrobotnemu rodzicowi, który wychowuje dziecko w wieku do 6 lat (lub conajmiej jedno niepełnosprawne do 18 roku życia).

Refundacja przysługuje po podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Miesięczne przychody nie mogą przekraczać minimalnego wynagrodzenia.

W urzędzie należy złożyć dowody poniesionych kosztów  (np. faktury).

Kwota refundacji nie może być wyższa niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych.

Refundacja przysługuje do 6 miesięcy.

 

Zdjęcie Samotny rodzic: Wsparcie finansowe i dodatki w 2023 roku! #1

Fundusz alimentacyjny

Samotny rodzic może ubiegać się o świadczenie w ramach funduszu alimentacyjnego.

Jest to wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

Więcej przeczytasz TUTAJ.

 

Dodatek dla wielodzietnych rodzin

Jest to świadczenie w formie dodatku do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Powyższe kwoty obowiązują do 31 października 2023 roku.

Wnioski należy składać w wersji papierowej (w urzędzie gminy lub miasta) lub za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl.

Więcej przeczytasz TUTAJ