Ośnieżone tablice rejestracyjne - mandat i punkty karne w górę!

Agnieszka

Newsy

24.11.2022 9:20

Ośnieżone tablice rejestracyjne - mandat i punkty karne w górę!

 

Już niedługo nadejdzie zima, a wraz z nią większe opady śniegu. Warto sobie więc przypomnieć, że w trakcie tej pory roku, szczególnie w przypadku samochodów, obowiązują nas pewne przepisy. Trzeba ich przestrzegać, bo inaczej możemy dostać spory mandat. Mowa na przykład o ośnieżonych i niewidocznych z tego powodu tablicach rejestracyjnych. Okazuje się, że w tym roku za to przewinienie mandat i punkty karne idą znacznie w górę!

Mandat za ośnieżone tablice rejestracyjne?

W przepisach ruchu drogowego jasno napisano, że pojazd może być dopuszczony do ruchu tylko wtedy, gdy posiada homologowane tablice rejestracyjne umożliwiające jego identyfikację. 

Ośnieżone tablice rejestracyjne powodują, że nie da się się ich odczytać, a tym samym zidentyfikować pojazdu. W przepisach ruchu drogowego pojawił się więc zapis art. 60 ust. 1a, który mówi że:

Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.

Przepis ten odnosi się między innymi do okresu zimowego i obowiązku odśnieżania tablic przez kierującego pojazdem. Kierowca, który nie dotrzyma obowiązku utrzymania tablic rejestracyjnych w widoczności, popełnia wykroczenie.

Wyższe mandaty i więcej punktów karnych w 2022 roku

Niewidoczne tablice rejestracyjne mają swoją własną kategorię w taryfikatorze mandatów. Okazuje się, że od 1 stycznia 2022 roku mandat wynosi  500 zł. Jest to naprawdę spora podwyżka, ponieważ wcześniej mandat za ośnieżone tablice rejestracyjne, których nie da się w pełni odczytać, wynosił tylko 100 zł. 

Jednak nie tylko kara pieniężna poszła znacząco w górę. Okazuje się bowiem, że od 17 września 2022 za to wykroczenie otrzymamy aż 8 punktów karnych. 

Mandat za brak płynu do spryskiwacza?

Innym mało znanym faktem jest to, że w niektórych przypadkach możemy otrzymać mandat nawet za brak płynu do spryskiwacza. 

Art. 96 par. 1 pkt 5 ustawy Kodeks wykroczeń mówi, że "właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, podlega karze grzywny".

Ile wynosi mandat za to przewinienie?

Do tej pory maksymalny mandat za brak płynu do spryskiwaczy wynosił 500 zł. Obecnie, po zmianach w wysokościach mandatów, policjant może wystawić za ten czyn od 20 do nawet 5000 zł.