500 plus dla seniora: Zmiana progu dochodowego!

Martyna P.
Dofinansowania
26.10.2022 9:28
500 plus dla seniora: Zmiana progu dochodowego!

Rok 2023 przyniesie zmiany dotyczące świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to potocznie nazywane jest 500 plus dla seniora. Wszystko za sprawą przyjętej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Co dokładnie obejmą zmiany?

 

Kilka słów przypomnienia o świadczeniu

Świadczenie 500 plus jest to świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie potocznie nazywane jest „500 plus dla seniora”, gdyż 43% osób uprawnionych to osoby powyżej 75 roku życia.

 

Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji o świadczeniu:

 • Świadczenie to przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat;
 • Świadczenie wypłacane jest uprawnionej do niego osobie dożywotnio co miesiąc;
 • Skierowane jest do osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji (mają stwierdzoną w formie orzeczenia całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji);
 • W przypadku braku orzeczenia możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną;
 • Świadczenie skierowane do osób, które mieszkają na terytorium Polski;
 • Świadczenie przysługuje, jeśli dana osoba nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych;
 • Konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa lub posiadanie prawa pobytu, lub prawa stałego pobytu w Polsce;
 • Świadczenie może być przyznane obywatelom UE, EFTA lub legalnie przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Świadczenie zależy od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych;
 • Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wniosek może być złożony osobiście lub przez pełnomocnika, opiekuna faktycznego, czy przedstawiciela ustawowego;
 • Wniosek należy złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą lub przesłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS;
 • Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

 

 

Zdjęcie 500+ świadczenie uzupełniające: Nadchodzą zmiany! #1

500 plus dla seniora: Zmiana progu dochodowego!

Rząd przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Po wprowadzeniu zmian w życie zostanie zmieniona wysokość świadczenia uzupełniającego, przy zastosowaniu podwyższonych w ramach waloryzacji kwot.

W związku z tym w marcu 2023 roku ma wzrosnąć próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia.

Przypomnijmy, że obecnie próg dochodowy wynosi 1896,13 złotych brutto.

Po zmianach będzie wynosił on 2157,80 złotych brutto. 

Więcej informacji o świadczeniu znajdziesz TUTAJ.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną