Będą zmiany w dodatku węglowym!

Justyna

Newsy

01.09.2022 20:16

Będą zmiany w dodatku węglowym!

Rząd planuje wprowadzić zmiany w ustawie o dodatku węglowym, by ukrócić próby wyłudzania dopłat. To reakcja na sygnały ze strony gmin.

Główny problem

Najważniejszy problem polega na próbach uzyskania więcej niż jednego dodatku węglowego na jedno gospodarstwo domowe. Cała sytuacja grozi tym, że dodatki masowo trafią do osób, którym one się nie należą, a koszty całej operacji, pierwotnie szacowane na 11,5 mld zł, istotnie wzrosną.

Wśród postulatów gmin wymieniany jest również dłuższy czas na wypłaty. Obecnie gminy mają do 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy. Nowa propozycja zakłada, że dodatek węglowy miałby być wypłacany w terminie „do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku”.

W piątek nad ustawą wprowadzającą modyfikacje będzie pracować Sejm. Natomiast same zmiany mogą wejść w życie już w drugiej połowie września.

Jeden adres zamieszkania - jeden dodatek

Pierwsza propozycja przewiduje, że w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy będzie przysługiwał dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Jeśli mimo wszystko złożonych będzie kilka wniosków w ramach tego samego adresu dodatek zostanie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wywiady środowiskowe

Po drugie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości gmina zweryfikuje i przeprowadzi wywiad środowiskowy. Urzędnik będzie mógł porównać dane z przedstawionymi wcześniej w złożonej deklaracji śmieciowej, wniosku o dodatek osłonowy lub inne świadczenia. Możliwa też będzie weryfikacja danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeśli w toku takich działań urzędnik nabierze wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych we wniosku o dodatek węglowy, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy.

Zdjęcie Będą zmiany w dodatku węglowym! #1

Koniec z „aktualizacją” wniosków

Ukrócony ma być też proceder aktualizacji wcześniej złożonych wniosków w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r. (do tego terminu był formalnie czas na zgłoszenia źródeł ciepła w CEEB), przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy o dodatkach na inne paliwa niż węgiel. W samym CEEB pojawi się natomiast stosowna adnotacja o przyznanym już dodatku węglowym.

Pojawi się też zastrzeżenie, że dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które skorzystają z dodatków na inne paliwa niż węgiel.