Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć?

Martyna

Newsy

10.08.2022 8:46

Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć?

Już niebawem osoby ogrzewające swoje domy węglem będą mogły liczyć na jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych. Sejm zajmie się zgłoszonymi przez Senat poprawkami. Ostatnim etapem będzie podpisanie ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nabór wniosków jeszcze nie ruszył, ale wiadomo jakie informacje należy przygotować i jak poprawnie go wypełnić.

Przypomnijmy, że Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że niebawem pojawi się kolejny dodatek dla gospodarstw domowych. Projekt ustawy zakłada, że kwota dodatku będzie zależała od rodzaju źródła ciepła. Używający pelletu mają otrzymać 3000 zł, drewna kawałkowego 1000 zł, oleju 2000 zł, LPG 500 zł. Pieniądze ma wypłacać gmina.

 

Dodatek węglowy - Kilka słów przypomnienia

Według projektodawców wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego wspomoże budżety domowe oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego. Dodatek ma pokryć części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. 

Przypomnijmy, że projekt ustawy o dodatku węglowym przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto dodatek będzie wyłączony spod egzekucji. Nie trzeba będzie go zatem uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu w deklaracji PIT.

 

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać dodatek?

Warunkiem skorzystania z rządowego wsparcia jest dokonanie zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Konieczne jest otrzymanie odpowiedniego wpisu oraz dokumentu potwierdzającego.

 

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek kierowany jest do właścicieli gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe;
  • kominek;
  • koza;
  • ogrzewacz powietrza;
  • trzon kuchenny;
  • piecokuchnia;
  • kuchnia węglowa;
  • piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego

 

Jak wygląda wniosek? Gdzie i do kiedy go złożyć?

Wzór wniosku o dodatek węglowy został opublikowany w formie pdf na oficjalnej stronie Sejmu.

Na wstępnie przypomnijmy, że gmina będzie miała 30 dni na wypłacenie środków licząc od dnia otrzymania wniosku.

Wnioski będzie można wypełnić w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem Internetu w terminie do 30 listopada 2022 r.

We wniosku należy wpisać ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO.

W kolejnym etapie należy wypełnić informacje dotyczące wnioskodawcy – należy wpisać IMIE, NAZWISKO, OBYWATELSKTWO, NUMER PESEL lub SERIĘ I NUMER DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ.

Konieczne będzie wpisanie ADRESU MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

W dalszej części wniosku należy wpisać NUMER KONTA BANKOWEGO, na które mają wpłynąć środki.

Przypomnijmy, że środki z tytułu dodatku przysługują na całe gospodarstwo domowe, dlatego też konieczne jest wpisanie we wniosku DANYCH WSZYSTKICH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Dzięki temu Urząd będzie miał możliwość weryfikacji.

Ministerstwo podkreśliło, że informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zdjęcie Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć? #5Zdjęcie Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć? #4Zdjęcie Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć? #3Zdjęcie Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć? #2Zdjęcie Wzór wniosku o dodatek węglowy! Do kiedy i gdzie go złożyć? #1