Lipiec 2022: Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku!

Martyna

Podatki

26.07.2022 10:49

Lipiec 2022: Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku!

1 lipca 2022 roku weszła w życie kolejna odsłona Polskiego Ładu. Zakłada ona wiele zmian w naliczaniu wynagrodzeń pracowników. Dodatkowy profit zyskają osoby pobierające zasiłek macierzyński. Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie są wymagane dokumenty?

 

Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku

Od 1 lipca 2022 r. zasiłek macierzyński jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 85 528 zł w skali roku. 

W związku z tym zasiłki wypłacane przez pracodawcę lub ZUS nie powinny być pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy.

W nowym stanie prawnym, zwolnienie z PIT obejmie dodatkowo:

  • kobiety pobierające zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego;
  • mężczyzn pobierających zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego.

Istotną kwestią jest to, że przepisy zaczną one obowiązywać z mocą wsteczną - zwolnieniem z podatku dochodowego zostaną bowiem objęte wszystkie zasiłki macierzyńskie wypłacone od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

Zdjęcie Lipiec 2022: Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku! #1

Kto może skorzystać ze zwolnienia podatkowego?

Na oficjalnej stronie ZUS-u znajdziemy szczegółowe informacje opisujące grupy osób ,które mogą skorzystać z ulgi.

Ze zwolnienia podatkowego może skorzystać osoba, która pobiera zasiłek macierzyński i ma prawo skorzystać z jednej z ulg podatkowych: 

  • ulgi dla młodych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat;
  • ulgi na powrót, która przysługuje osobom, które na stałe wracają do Polski z zagranicy;
  • ulgi dla rodzin 4+, która przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci;
  • ulgi dla pracujących seniorów, która przysługuje osobie, która pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat – kobieta,  65 lat – mężczyzna, zasiłek macierzyński może przysługiwać pracującemu seniorowi, m.in. jeśli przyjmie dziecko lub dzieci na wychowanie);

 

Wymagane dokumenty

Trzeba pamiętać, że ZUS nie zastosuje ulgi podatkowej automatycznie. 

Aby ZUS zastosował zwolnienie podatkowe trzeba złożyć odpowiednie dokumenty: 

  • osoby korzystające z ulgi dla młodych - wniosek o obliczenie zaliczek z uwzględnieniem zwolnienia (ZPM);
  • osoby korzystające z pozostałych ulg – oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania ulgi (ZPO).

Formularze są dostępne na stronie ZUS. Szczegóły znajdziecie TUTAJ

 

WAŻNE!

Skorzystanie ze zwolnienia nie wyklucza możliwości odliczenia ulgi na dzieci. Zapłacony podatek będzie mógł zatem zostać dodatkowo pomniejszony o kwotę ulgi prorodzinnej.

 

 

Zdjęcie Lipiec 2022: Zasiłek macierzyński zwolniony z podatku! #2