Zakup dekodera - kto może spodziewać się kontroli?

Agnieszka

Newsy

18.07.2022 10:38

Zakup dekodera - kto może spodziewać się kontroli?

W związku z nowym standardem nadawania DVB-T2 możliwe stało się otrzymanie bonu na zakup nowe telewizora lub dekodera posiadającego tę funkcję. Dofinansowanie spotkało się ze sporym zainteresowaniem wśród Polaków. Warto jednak wiedzieć, że skorzystanie z niego wiąże się z tym, że w każdej chwili możemy zostać poddani kontroli. Co konkretnie sprawdza się podczas takiej kontroli?

Bon na zakup telewizora lub dekodera

Rząd wsparł finansowo Polaków, który ze względu na nowy standard nadawania DVB-T2 zmuszeni zostali do wymiany swojego sprzętu. Bon w przypadku zakupu dekodera wynosił maksymalnie 100 zł, natomiast przy zakupie telewizora – 250 zł. Wnioski o przyznanie takiego bonu można składać już od 21 marca bieżącego roku. 

Dofinansowanie nie jest jednak wypłacane w gotówce, ani na konto. Osoba, która złożyła wniosek o bon otrzymuje specjalny kod, który podaje w sklepie podczas zakupu nowego sprzętu. To z kolei obniża jego cenę już przy kasie.

Zdjęcie Zakup dekodera - kto może spodziewać się kontroli? #1

Kontrola po skorzystaniu z bonu

Okazuje się, że skorzystanie z bonu może wiązać się z kontrolą. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina bowiem, że podczas ubiegania się o bon osoba deklaruje, że nie może samodzielnie kupić nowego sprzętu ze względu na trudna sytuację finansową. Ostrzegano więc, że nadużycia będą odnotowywane.

Oznacza to, że zakup zbyt drogiego telewizora lub dekodera może być problemem. 

Za nadużycie w świetle przepisów prawa mogą być uznane zakupy drogich odbiorników cyfrowych bez wyraźnego uzasadnienia dla takiego zakupu wynikającego ze szczególnych potrzeb np. zdrowotnych. W takich przypadkach, możliwe jest wezwanie osoby korzystającej ze świadczenia do złożenia wyjaśnień dotyczących sytuacji materialnej jej gospodarstwa domowego, a w przypadku stwierdzonych w ramach postępowania nieprawidłowości zwrot nienależnie pobranego dofinansowania. - czytamy na gov.pl

Warto więc mieć to na uwadze, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z tego dofinansowania. Można się jednak spodziewać, że takie kontrole nie będą dotyczyły każdego, kto otrzyma bon i będą raczej zjawiskiem znikomym.