Podatek od deszczu: Kto musi go zapłacić? Ile wynosi?

Martyna P.
Podatki
13.07.2022 10:40
Podatek od deszczu: Kto musi go zapłacić? Ile wynosi?

Podatek od deszczu – niektórzy po raz pierwszy słyszą ten termin. Jego uregulowanie jest obowiązkiem wielu osób. Brak uiszczenia opłaty może wiązać się interwencją Urzędu Skarbowego i koniecznością zapłaty odsetek za niedotrzymanie terminu. Czym jest podatek deszczowy? Kto i kiedy musi go zapłacić?

 

Podatek od deszczu - co to takiego? 

Podatek od deszczu jest publiczną daniną. Jest to opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Podatek od deszczu to danina na rzecz Skarbu Państwa, jaką muszą uiścić właściciele nieruchomości, które cechują się wysokim wskaźnikiem zabudowy terenu.

Przez zabudowę należy rozumieć: dom, garaż, taras, pomieszczenie gospodarcze czy powierzchnię wybrukowaną kostką.

Podatek od deszczu bazuje na ustawie Prawo Wodne. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Jego inne nazwy to podatek od deszczówki, opłata deszczowa, podatek od zabetonowania.

Ideą tej opłaty jest walka z betonozą.

Celem pobierania tej opłaty jest zrekompensowanie negatywnych skutków suszy, gdyż miejsca pokryte dużą ilością betonowej zabudowy z niewielką ilością roślin nie utrzymują wody.

Opłata ma zachęcić również do instalowania urządzeń do retencjonowania wody.

Podatek deszczowy ma zachęcić, aby w swoich obejściach wdrażać rozwiązania ekologiczne: sadzenie drzew, krzewów czy sianie trawy. 

 

Zdjęcie Podatek od deszczu: Kto musi go zapłacić? Ile wynosi? #1

Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od deszczu?

Obowiązek zapłaty podatku od deszczu ciąży na właścicielach nieruchomości z określonym dolnym limitem powierzchni, których określona część jest „zabetonowana” poprzez utworzenie np. parkingu lub asfaltowego czy podjazdu do garażu.

Opłata kierowana jest głównie do przedsiębiorców, którzy dysponują zabudową/nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2.

"Obowiązek dokonywania opłaty powstaje w wyniku wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej (otwarte lub zamknięte)” – można przeczytać na stronie rządowej.

 

Ile wynosi opłata za podatek od deszczu?

Oto ja obecnie prezentują się opłaty:

  • Gdy na działce nie posiadamy żadnych urządzeń retencyjnych – wtedy zapłacimy najwyższą stawkę – 1,50 zł za każdy metr kwadratowy;
  • Gdy posiadamy infrastrukturę retencyjną o wydajności do 10% odpływu rocznego – za każdy metr kwadratowy zapłacimy 0,90 zł.;
  • Wydajniejsza instalacja, która pozwoli na retencję wodę na poziomie 10-30% to koszt 0,45 zł za każdy metr kwadratowy.

 

Jak uniknąć płacenia daniny?

Aby nie płacić podatku należy obniżyć powierzchnię terenu „zabetonowanego” poniżej 70% powierzchni nieruchomości lub ograniczenia działki do powierzchni poniżej 3500 m2.

 

Zdjęcie Podatek od deszczu: Kto musi go zapłacić? Ile wynosi? #2

Zmiany w 2023 roku – wyższe kwoty

Jak podaje portal Infor.pl w 2023 roku podatek od deszczu ma wzrosnąć i objąć właścicieli ok. 140 tys. działek w całym kraju, m.in. domów jednorodzinnych, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, szkoły, firmy.

Ministerstwo oszacowało, że średnia wysokość podatku od deszczu na gospodarstwo domowe wyniesie 1350 zł rocznie.

Rząd szacuje, że po podniesieniu opłat z tytułu utraconej retencji do budżetu (na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) wpłynie ok. 135 mln złotych rocznie

Po wprowadzeniu zmian podatkiem mają zostać obciążeni wszyscy właściciele nieruchomości o powierzchni większej niż 600 m2, na których zabudowana jest co najmniej 50% powierzchni gruntu.

W 2023 roku liczba nieruchomości podlegających temu podatkowi wzrośnie 20-krotnie. 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną