Maksymalna cena tony węgla ustalona!

Justyna

Newsy

12.07.2022 18:58

Maksymalna cena tony węgla ustalona! źródło okładki: https://prezydent.pl/aktualnosci/

źródło okładki: https://prezydent.pl/aktualnosci/

Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie dopłat do węgla. Już niebawem wiele gospodarstw domowych i przedsiębiorców będzie mogło skorzystać dzięki podpisanej ustawy.

Andrzej Duda podpisał ustawę

Informację o tym, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustala maksymalną cenę tony węgla dla odbiorców indywidualnych, przekazała Kancelaria Prezydenta. W komunikacie można przeczytać:

"Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw."

Jak dodano, Andrzej Duda podpisał również ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Większość zapisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dopłaty do węgla

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych przewiduje, że maksymalna cena za jedną tonę węgla sprzedawanego gospodarstwom domowym lub wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w przypadku budynków wielolokalowych ogrzewanych węglem, wyniesie nie więcej niż 996,60 zł.

Zdjęcie Maksymalna cena tony węgla ustalona! #1

To cena maksymalna, co oznacza, że oferowany węgiel może być tańszy. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło kupić maksymalnie trzy tony węgla w tej cenie.

Rekompensaty dla przedsiębiorców

Dodatkowo, ustawa przewiduje rekompensatę dla przedsiębiorców w wysokości nie wyższej niż 1073,13 gr brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego.

Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel gospodarstwom domowym. Uprawnionymi do uzyskania rekompensaty będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć 3 mld zł.

Potrzebne dokumenty

Podczas zakupu węgla w cenie preferencyjnej trzeba będzie przekazać sprzedawcy informację o ilości węgla, jaki gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy. Wymagana też będzie deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw lub kopia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Chodzi o zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).