Wyższy zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022!

Katarzyna

Podatki

06.07.2022 22:02

Wyższy zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022!

Nowy Ład 2.0 wniósł wiele zmian w zakresie podatków. Co się zmieniło w kwestii zasiłku macierzyńskiego?

Polski Ład 

W styczniu 2022 roku wszedł w życie Polski Ład, który miał uprościć polskie prawo, jednak wcale do tego nie doszło. Teraz rząd starając się naprawić błędy z Polskiego Ładu, wprowadzając Nowy Ład 2.0, który wszedł w życie od 1 lipca. W tym dokumencie również znalazło się kilka zapisów, które uprawniają pracowników do korzystania z ulg.

Zdjęcie Wyższy zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022! #1
https://bi.im-g.pl/im/9a/c8/1a/z28084634IH,-Polski-lad---Na-zdjeciu-Mateusz-Morawiecki--zdjec.jpg

Podatek od wynagrodzeń 

W związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych od 1 stycznia 2022 wielu pracowników nie musi płacić podatku od wynagrodzeń, czyli PIT-4. Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy dotyczy wynagrodzenia oraz innych składników ze stosunku pracy zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku. Według nowych przepisów od 1 lipca 2022 roku z podatku dochodowego od wynagrodzeń mają być zwolnione również inne dochody.

Zwolnienie z PIT

Według nowych przepisów zwolnione z opłacania podatku PIT są:

- seniorzy, którzy pomimo uzyskania prawa do emerytury lub renty zrezygnowali z niej i dalej pracują,

- rodzice przynajmniej 4 dzieci, którzy wcale nie muszą pozostać w związku formalnym,

- osoby powracające z zagranicy.

Wcześniej z tego zwolnienia korzystały osoby, które nie ukończyły 26 roku życia. Należy jednak pamiętać, że ulga obejmuje dochody do wysokości limitu, czyli 85 528 zł. Dochód uzyskany powyżej tego limitu zostaje normalnie opodatkowany według skali, czyli 12% podatkiem.

Zasiłek macierzyński bez PIT

Znaczącą zmianą od 1 lipca jest również zwolnienie z podatku PIT zasiłków macierzyńskich, które są pobierane za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego. Oznacza, to, że zasiłek ten przed wypłatą nie będzie pomniejszany o podatek dochodowy, a więc więcej pieniędzy trafi do osoby przebywającej na urlopie macierzyńskim. W tym wypadku limit przychodów, do którego zwolnienie to się stosuje to 85 528 zł rocznie. Zwolnienie z PIT nie obejmuje natomiast zasiłków chorobowych, wypadkowych, opiekuńczych czy świadczeń rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Wyższy zasiłek macierzyński od 1 lipca 2022! #2

Odpowiednia rubryka w PIT-11

Jako że do końca czerwca podatek od zasiłku macierzyńskiego był pobierany, a od lipca już nie, to w deklaracjach PIT-11 będzie musiała powstać odpowiednia rubryka, gdzie będą wykazane dochody z tytułu zasiłku macierzyńskiego, od których pobrano zaliczkę na podatek oraz te, od których nie pobrano owej zaliczki. Zasiłek, który został opodatkowany, powinien być wykazany w PIT-11 w części G, a ten, od którego nie pobrało się podatku, powinien zostać wykazany w części E.