Wakacje 2022: Gdzie możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Martyna

Rodzicielstwo

06.07.2022 10:04

Wakacje 2022: Gdzie możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. Nie wszyscy jednak znają swoje prawa oraz zakres i zasięg obowiązywania takiej karty. Dziś przybliżymy najważniejsze informacje i podpowiemy, gdzie można użyć karty podczas wakacji.

System zniżek KDR obowiązuje w instytucjach publicznych oraz w prywatnych firmach. Karta pozwala na redukcję kosztów korzystania z usług w branży spożywczej, branży paliwowej, rekreacyjnej, czy bankowej. 

Karta Dużej Rodziny pozwoli na ograniczenie budżetu podczas wakacyjnego okresu. Można z niej skorzystać w wielu ośrodkach wypoczynkowych, parkach rozrywki, na pływalniach, czy w kinach oraz muzeach. 

 

Zdjęcie Wakacje 2022: Gdzie możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny? #1

Zbiór najważniejszych informacji o Karcie Dużej Rodziny

 • Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Uprawnieni są także rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.
 • Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także DZIECIOM:
 • w wieku do 18. roku życia;
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Karta przyznawana jest bez względu na dochód rodziny;
 • Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych);
 • Aby uzyskać KDR należy mieć polskie obywatelstwo. Miejscem zamieszkania musi być na terenie RP;
 • Karta przysługuje cudzoziemcom, którzy mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością;
 • Karta przysługuje osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
 • Wniosek o wystawanie KDR należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania;
 • Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej [email protected] (empatia.mpips.gov.pl). Będzie do tego potrzebny elektroniczny podpis lub posiadanie profilu zaufanego. Instrukcja zakładania bezpłatnego profilu krok po kroku dostępna jest TUTAJ;
 • Po przyznaniu pozytywnej decyzji karta dostępna jest w aplikacji mObywatel;
 • Wydanie karty jest bezpłatne;
 • Jedyną opłatą jest wystawienie duplikatu i domówienie karty w tradycyjnej formie. Jest to koszt 10 złotych (opłata wnosi się do gminy);
 • Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny;

 

Zdjęcie Wakacje 2022: Gdzie możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny? #2
źródło: www.gov.pl

Podstawowe zniżki przysługujące z Kartą Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny daje następujące przywieje:

 • Bezpłatny wstęp do parków narodowych;
 • 75% ulgi na opłaty za paszport dla dziecka;
 • 50% ulgi opłaty za paszport dla ojca, matki, macochy i ojczyma;
 • Zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne (ojciec, matka, macocha i ojczym).

 

Wakacje z Kartą Dużej Rodziny

KDR obejmuje zniżki w obiektach wypoczynkowych oferowanych w aż 474 podmiotach w całej Polsce.

Rodziny wielodzietne mogą również uzyskać zniżki w ogrodach zoologicznych i botanicznych oraz w 26 parkach narodowych.

Partnerami Karty Dużej Rodziny są także firmy, które przygotowały dla swoich Klientów atrakcyjne zniżki. Należą do nich m.in. Auchan (10 proc. zniżki na zakupy), Carrefour (10 proc. zniżki do odbioru w bonach) czy Selgros Cash&Carry, gdzie zniżka w wysokości 5 proc. obejmuje żywność i środki chemiczne. (zniżki nie dotyczą alkoholu i papierosów).

Warto dodać, że sieć sklepów Smyk jest partnerem programu i w placówkach można w skorzystać ze zniżek.

Opis ustawowych zniżek partnerów Karty Dużej Rodziny znajdziecie TUTAJ.

Zdjęcie Wakacje 2022: Gdzie możesz skorzystać z Karty Dużej Rodziny? #3