Rozliczasz się wspólnie z dzieckiem? Skarbówka sprawdzi nadużycia

Agnieszka

Newsy

01.07.2022 13:06

Rozliczasz się wspólnie z dzieckiem? Skarbówka sprawdzi nadużycia

Państwo przywróciło możliwość rozliczeń PIT samotnych rodziców z dzieckiem. Jednak skarbówka nie chce dopuścić do sytuacji, w której może dojść do nadużyć w przypadku rodziców pozostających w związkach nieformalnych. Jak chcą to zweryfikować?

Rozliczenie PIT samotnego rodzica z dzieckiem

Pierwotnie, Polski Ład zakładał, że samotny rodzic nie będzie miał możliwości wspólnego rozliczenia PIT z dzieckiem. Na szczęście rząd naprawił program i przywrócił tą możliwość i od 1 lipca samotni rodzice będą mogli rozliczać się ze skarbówką wraz ze swoim dzieckiem, jednak jest pewien warunek

Zdjęcie Rozliczasz się wspólnie z dzieckiem? Skarbówka sprawdzi nadużycia #1

Jak zreferował Radomir Szarański, doradca podatkowy, przepis mówi o tym,, że ze wspólnego rozliczenia nie mogą korzystać rodzice, którzy chociaż jedno dziecko wychowują wspólnie z drugim rodzicem. Zwrócił również na to, że przepis nie jest do końca sprecyzowany: 

„W przepisach został zaszyty diabeł. Został wprowadzony przepis, który uniemożliwił samotnym rodzicom korzystanie ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Ten diabeł wydaje się z pozoru niewinny. Przepis mówi, że z ulgi nie może skorzystać rodzic, który wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z drugim rodzicem.

Co, jeśli drugi rodzic po drugim okresie nieobecności pojawi się i zabierze dziecko na wakacje, czy będzie to uznane za wspólne wychowywanie? Nie wiem. Ale jako doradca podatkowy chciałbym, by przepisy były jasne. Nie wiem też, jak organy podatkowe miałyby kontrolować podatników czy wychowują, czy nie wychowują dziecka z drugim rodzicem”

Warto zwrócić uwagę, że dość spornym punktem ustawy jest ten o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wyklucza on rodziców sprawujących naprzemienną opieką nad dzieckiem: 

„Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 4c, nie ma zastosowania do osoby, która wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze zgodnie z art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270).”

 Ponadto warto dodać, że rozliczenie samotnego rodzica jest dla osób, które nie są w związkach małżeńskich, jednak wyjątkiem są rodzice będący w separacji lub, gdy jeden z małżonków pozbawiony jest praw rodzicielskich. 

Dodając taki przepis Ministerstwo Finansów chciało uniknąć nadużyć osób pozostających w związkach nieformalnych i tych fikcyjnie rozwiedzionych. 

Jak Państwo sprawdzi nadużycia? 

Jedynym realnym sposobem wydają się donosy, bo ciężko wyobrazić sobie, że urzędnicy przeprowadzać będą wywiady środowiskowe dotyczące każdej z osób rozliczającej się wspólnie z dzieckiem.