Obowiązkowa wymiana praw jazdy dla każdego!

Justyna

Newsy

28.06.2022 20:30

Obowiązkowa wymiana praw jazdy dla każdego!

Każdy z nas będzie musiał wymienić swoje prawo jazdy. Nowe regulacje obowiązują wszystkich bez wyjątku. Kiedy zatem musimy o tym pamiętać?

Prawo jazdy tylko na czas określony

Era wydawanych bezterminowo praw jazdy minęła bezpowrotnie. Obecnie wszystkie prawa jazdy są terminowe. Najdłuższy okres, na jaki możemy uzyskać ten dokument to 15 lat. Jednak w przypadku osób cierpiących na różnego typu schorzenia termin ten może być znacznie krótszy. Decydować będzie o tym lekarz, u którego przed każdorazowym wydaniem nowego dokumentu będziemy musieli się zameldować.

W praktyce jeśli cierpicie np. na postępującą chorobę oczu lub inne schorzenie neurologiczne, otrzymacie uprawnienia do prowadzenia pojazdów np. na okres 8 lat. Oznacza to, że po upływie 8 lat będziecie zmuszeni uaktualnić i przejść kolejny raz te same badania.

Zdjęcie Obowiązkowa wymiana praw jazdy dla każdego! #1

Kto musi wymienić, kiedy i dlaczego?

Każdy, bez wyjątku. Prawo jazdy będą musieli wymienić wszyscy kierowcy, posiadający bezterminowe prawo jazdy.  Powodem jest wprowadzony zupełnie nowy wzór prawa jazdy.

Co ważne, ci kierowcy którzy posiadają obecnie bezterminowe dokumenty będą musieli zgłosić się do urzędu najwcześniej w 2028 r., a zatem dopiero za 6 lat. Szacuje się, że najpóźniej prawo jazdy będzie można wymienić w 2033 r.

Wszystkie nowe dokumenty wydawane są na okres 15 lat. Co oznacza, że zachowujemy bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdem, lecz konieczna będzie wyłącznie zmiana samego dokumentu.

Formalności związane z wymianą dokumentu

Gdy nadejdzie termin wymiany dokumentu będziemy musieli pamiętać o przygotowaniu stosownych dokumentów, a także wypełnieniu odpowiednich formularzy.

W pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy. Znajdziemy go w urzędzie miasta, jak również na stronach internetowych. Dodatkowo, musimy pamiętać o aktualnej i kolorowej fotografii.

Poza tym, musimy pamiętać o kserokopii prawa jazdy oraz dowodzie uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Konieczne będzie także dostarczenie dwóch wskazanych oświadczeń.

Wymiana prawa jazdy to koszt 100 złotych i 50 groszy. W niektórych przypadkach przed uzyskaniem dokumentu obowiązkowe będzie przeprowadzenie badania lekarskiego, którego cenę (w wysokości 200 zł) określa treść rozporządzenia Ministra Zdrowia.