Czy pracodawca może ściągnąć do pracy pracownika w trakcie jego urlopu?

Katarzyna

Ogród

09.06.2022 18:01

Czy pracodawca może ściągnąć do pracy pracownika w trakcie jego urlopu?

Urlop wypoczynkowy należy się każdemu pracownikowi. Czy pracodawca ma prawo ściągnąć pracownika do pracy z urlopu? Odpowiadamy!

Urlop wypoczynkowy 

Dla każdego pracownika należy się urlop wypoczynkowy, podczas którego ma odpocząć od pracy, zrelaksować się i nabrać sił na nowe zadania. Urlop wypoczynkowy został przewidziany właśnie w celu odpoczynku od pracy i zawodowych obowiązków. Czasami jednak telefon szefa potrafi przerwać ten czas i go skrócić. Czy szef ma jednak prawo przerywać nam urlop, jeśli wcześniej wyraził na niego zgodę? Sprawdzamy!

Zdjęcie Czy pracodawca może ściągnąć do pracy pracownika w trakcie jego urlopu? #1

Prawo konstytucyjne

Urlop wypoczynkowy to przywilej pracownika, który został zapisany w samej Konstytucji. Zagadnienie to bardziej obszernie opisane jest w Kodeksie pracy, gdzie zapisano ile dni wolnego w zależności od stażu pracy i skończonych studiów należy się pracownikowi. Jeśli dana osoba skończyła studia wyższe i przepracowała dwa lata, to jej wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 26 dni w ciągu roku. W przeciwnym wypadku stosuje się podstawowy wymiar urlopu, czyli 20 dni.

Prawo do urlopu wypoczynkowego 

Urlop wypoczynkowy rozliczany jest w dniach, dla osób zatrudnionych na pełnym etacie i w godzinach dla osób, które zatrudnione są na etacie ułamkowym. Pracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy w danym roku, kiedy nabył do niego prawo. Urlopu wypoczynkowego nie można się zrzec, można natomiast wypłacić zaległy urlop w formie ekwiwalentu pieniężnego. Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu, jeśli nie zakłóci to działania zakładu pracy.

Odwołanie urlopu 

Według Kodeksu pracy a dokładniej art. 167 pracodawca może odwołać pracownikowi urlop, nawet w przypadku gdy ten się już na nim znajduje. Muszą jednak zajść nieprzewidziane okoliczności, które nie były znane przed udzieleniem urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu może mieć miejsce w przypadku, gdy jego obecność w pracy jest naprawdę niezbędna.

Informacja o odwołaniu 

Pracodawca jednak musi zakomunikować pracownikowi, że odwołuje go z urlopu wypoczynkowego poprzez SMS, e-mail, rozmowę telefoniczną czy osobistą wizytę. Wystarczy jednak, aby pracownik wyłączył telefon czy nie podał miejsca pobytu podczas wakacji, a już warunek ten nie będzie mógł zostać spełniony.

Zdjęcie Czy pracodawca może ściągnąć do pracy pracownika w trakcie jego urlopu? #2

Polecenie służbowe 

Należy jednak pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu ma formę polecenia służbowego, a więc niedostosowanie się do niego może mieć przykre konsekwencje dla pracownika. Według art. 167 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobligowany do pokrycia kosztów, jakie pracownik poniósł w celu powrotu do pracy. Chodzi tu np. o koszt paliwa, przelot samolotem czy niekorzystny pobyt na wczasach.