Można dostać do 300 tysięcy złotych! ZUS rusza z nowym konkursem!

Martyna

Newsy

07.06.2022 8:56

Można dostać do 300 tysięcy złotych! ZUS rusza z nowym konkursem!

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie. ZUS, który jest odpowiedzialny na konkurs ma do dyspozycji aż 90 mln złotych. W poprzedniej edycji konkursu ZUS-u z dofinansowania skorzystało aż tysiąc polskich pracodawców. Do kiedy można złożyć dokumenty? Jak wysokie są kwoty dofinansowania? Na jakie cele można rozdysponować fundusze? O tym wszystkim poniżej…

 

Konkurs ZUS – Na co można przeznaczyć pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.

ZUS po raz kolejny organizuje konkurs, w ramach którego można dostać pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Celem konkursu jest dążenie do zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

W konkursie mogą wziąć udział pracodawcy, którzy chcą podjąć działania w kierunku np. zmniejszenia nadmiernego hałasu, zapylenia, promieniowania.

Ubiegać się mogą także osoby, które chcą zakupić sprzęt w celu podniesienia bezpieczeństwa prac na wysokości w zakładzie.

Dofinansowanie może obejmować m. in. działania i sprzęty:

 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • środki ochrony indywidualnej;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.

Lista wszystkich możliwości dostępna jest na stronie internetowej prewencja.zus.pl.

Na stronie znajdziecie również regulamin i wzory dokumentów. 

 

Zdjęcie Ruszyła kolejna edycja konkursu ZUS. Do wygrania nawet 300 tys. złotych! #1

Ile wynosi dofinansowanie?

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że w bieżącym roku pula dofinasowania jest o 15 mln złotych wyższa niż w poprzedniej edycji.

Okazuje się, że ZUS ma do rozdysponowania aż 90 mln złotych.

Mężczyzna poinformował, że dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu.

Jeden pracodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości od 10 do 300 tysięcy złotych.

Fundusze, którymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

 

Do kiedy składać wnioski? Jakie warunki należy spełnić?

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 6 czerwca – 8 lipca 2022 r.

Aby startować w konkursie, pracodawca musi spełnić poniższe warunki:

 • Nie brał udziału w innej edycji konkursu w ostatnich trzech latach;
 • Nie ma zaległości w płaceniu składek;
 • Nie ma zaległości w płaceniu podatków;
 • Nie znajdują się pod zarządem komisarycznym;
 • Nie znajdują się w stanie upadłości;
 • Ich działalność nie jest w toku likwidacji;
 • Firma nie jest w toku postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Projekty będą rozpatrywane przez ekspertów z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Zdjęcie Ruszyła kolejna edycja konkursu ZUS. Do wygrania nawet 300 tys. złotych! #2