Premier podjął decyzję. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP!

Newsy

13.05.2022 21:05

Premier podjął decyzję. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP!

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju. Mowa o drugim stopniu alarmowy BRAVO oraz trzecim stopniu alarmowym CHARLIE-CRP.

Co kryje się pod nazwami stopni alarmowych?

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Zdjęcie Premier podjął decyzję. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP! #1

Zarządzenie Mateusza Morawieckiego

O podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego zarządzeniu przedłużającym obowiązywanie stopni alarmowych poinformowało w piątek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Zgodnie z wcześniejszym zarządzeniem stopnie alarmowe miały obowiązywać do 15 maja do godz. 23:59. Według najnowszej decyzji premiera będą obowiązywać do 31 maja, do godz. 23.59.

Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych z 10 czerwca 2016 roku stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje w drodze zarządzenia premier, po zasięgnięciu opinii ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki może to zrobić szef MSWiA, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie szefa rządu.

Znaczenie stopni alarmowych dla każdego z nas

Stopień BRAVO ma charakter prewencyjny. Wprowadzono go w związku z inwazją Rosji na Ukrainę i wzmożonym ruchem na polsko-ukraińskiej granicy. Od marca obowiązywał na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, a w kwietniu objęto nim terytorium całego kraju. Stopień alarmowy CHARLIE-CRP został natomiast wprowadzony 21 lutego w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

W związku z panującymi stopniami alarmowymi należy zwracać uwagę na wszelkie sytuacje niestandardowe, dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki lub samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję.

Zdjęcie Premier podjął decyzję. Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP! #2

https://www.lublin.uw.gov.pl