Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Katarzyna
Dziecko
11.05.2022 21:16
Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Alimenty na dziecko płaci rodzic, który zostawił pod opieką dziecko drugiemu małżonkowi. Najczęściej alimenty zasądza sąd, który prowadzi sprawę rozwodową. Kto powinien je płacić? W jakiej wysokości? Odpowiadamy!

Zdjęcie Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko? #1

Rozwód małżonków 

Gdy małżeństwo podejmuje decyzję o rozwodzie, a ma dziecko, to jedno z rodziców przejmuje opiekę nad nim. Jeśli rodzice nie dogadają się w tej kwestii, to rozstrzyga ją wydział rodzinny sądu rejonowego. Kilka lat temu najczęściej opiekę nad dzieckiem przyznawano matce, jednak teraz to się zmieniło i już tylko 40% kobiet otrzymuje wyłączną opiekę nad dzieckiem.

Wysokość alimentów - kryteria 

Wysokość alimentów jest ustalana przez sąd rejonowy, chyba że wcześniej rodzice sami dogadają się w tej kwestii. Jeśli nie dojdzie do porozumienia to sąd ustali kwotę, która będzie satysfakcjonowała obie strony. Ich wysokość ustala na się podstawie kilku czynników, a mianowicie:

- kosztów utrzymania dziecka,

- dochodów rodziców,

- zarobków i majątku rodzica, który będzie płacił alimenty,

- potrzeb dziecka, które będą rosły wraz z jego dorastaniem. 

Kwota, jaką trzeba wydać na utrzymanie dziecka, jest na początku dzielona na obu rodziców, i dopiero połowę z niej zasądza się jako alimenty. Jeśli rodzic, który ma płacić alimenty, nie ma pracy, to sąd bierze pod uwagę jego potencjalne zarobki na rynku pracy. Zwraca on również uwagę na to, czy rodzic chce aktywnie zajmować się dzieckiem, czy chce płacić tylko alimenty.

Obowiązek alimentacyjny 

Obowiązek płacenia alimentów powstaje już w momencie ustaleni ich wysokości. Poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych rodzic, który zostaje z dzieckiem, ma zapewnione alimenty do zakończenia się sprawy. Dzięki temu nie zostaje on bez środków do życia w przypadku ciągnącej się rozprawy. Trwają prace nad zmianami w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, gdzie będzie można starać się o tzw. alimenty natychmiastowe, które pozwolą na szybsze uzyskanie środków na dziecko. Według proponowanych zmian alimenty natychmiastowe miałby wynosić:

• na jedno dziecko — 497 zł,

• na dwoje dzieci — 900 zł,

• na troje dzieci — 1212 zł,

• na czworo dzieci — 1436 zł,

• na pięcioro dzieci — 1565 zł.

Zdjęcie Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko? #2

Zakończenie opłacenia alimentów 

Alimenty rodzic musi płacić do czasu, aż dziecko będzie w stanie się usamodzielnić. Górną granicą nie jest tu 18 rok życia, tylko 25, jeśli dziecko do tego czasu nadal się uczy. W przypadku gdy dziecko jest chore i nie ma możliwości usamodzielnienia się, wtedy alimenty mogą zostać zasądzone dożywotnio. Rodzic, który płaci alimenty nieterminowo lub uchyla się całkowicie od ich płacenia, może otrzymać karę poprzez:

• zajęcie jego wynagrodzenia, które zostanie zaliczone na poczet alimentów,

• nałożenie na niego kary grzywny,

• ograniczenie jego wolności nawet do 12 miesięcy.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną