Czy Urząd Skarbowy sam rozliczy nasz PIT?

Martyna P.

Podatki

27.04.2022 8:47

Czy Urząd Skarbowy sam rozliczy nasz PIT?

Przypominamy, że 2 maja 2022 mija termin na złożenie rozliczenia podatkowego - PIT 2021. W tym roku obywatele mają na to o dwa dni więcej niż w poprzednim roku. Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała udogodnienie dla podatników. Obywatele rozliczający się na drukach PIT-37 i PIT-38 mogą posłużyć się zeznaniem przygotowanym przez KAS.

Przypomnijmy, że rozliczeń dokonuje się do końca kwietnia. W bieżącym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, więc podatnicy mogą złożyć PIT do 2 maja (poniedziałek).

 

Sposoby rozliczenia PIT-ów

Rozliczenia można dokonać w tradycyjny sposób, wykorzystując papierowe druki lub używając komercyjnych programów do rozliczeń PIT. Dostępna jest także rządowa usługa Twój e-PIT.

 

Zdjęcie Czy Urząd Skarbowy sam rozliczy nasz PIT? #1

Urząd Skarbowy sam rozliczy nasz PIT?

Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała dla podatników udogodnienie. Chodzi o osoby rozliczające się na drukach PIT-37 oraz PIT-38. Wprowadzona została usługa Twój e-PIT. Na platformie zostały przygotowane dla podatników rozliczone zeznania podatkowe 2021.

Osoby rozliczające się na innych drukach (PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-28, PIT-16A) NIE MOGĄ skorzystać z takiej opcji.

 

Czy można zmodyfikować zeznania przygotowane przez Urząd?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia je podatnikowi do wglądu, z możliwością uzupełnienia, zatwierdzenia lub odrzucenia.

Aby KAS wypełniła nasze elektroniczne zeznanie roczne, nie musimy składać żadnych wniosków.

Urząd Skarbowy przygotował dla podatników zeznania podatkowe, które dostępne są na Platformie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl

Do 2 maja 2022 r. podatnicy mogą zmodyfikować, zatwierdzić lub odrzucić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. 

Podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz odliczenie wydatków mieszkaniowych.

 

Zdjęcie Czy Urząd Skarbowy sam rozliczy nasz PIT? #2

Co, jeśli nie zaakceptuje deklaracji przygotowanej przez Urząd?

Jeżeli podatnik nie zmodyfikuje lub nie zatwierdzi zeznania PIT-37 lub PIT-38 do 2 maja, wówczas zostanie ono wysłane do urzędu skarbowego automatycznie – czyli zostanie złożone.

Dzięki temu podatnik uniknie konsekwencji karno-skarbowych za niedotrzymanie terminu złożenia dokumentu.

Potwierdzeniem złożenia zeznania elektronicznego PIT jest otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

 

Jak się rozliczyć online?

Podatnicy mają 3 sposoby rozliczenia:

  1. Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem;
  2. Za pomocą Aplikacji mObywatel;
  3. Z wykorzystaniem danych autoryzacyjnych tj. numer PESEL lub NIP. (Aby skorzystać z tej metody należy przygotować informację o kwocie przychodu z rozliczenia za 2020 rok, jedną z informacji z rozliczenia za 2021 oraz kwotę nadpłaty do zapłaty z rozliczenia za 2020 rok).