Ile trzeba czekać na zwrot podatku w 2022 roku?

Martyna P.
Podatki
25.04.2022 10:38
Ile trzeba czekać na zwrot podatku w 2022 roku?

Aby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych i nie płacić odsetek należy do 2 maja złożyć rozliczenie podatkowe - PIT 2021. W tym roku obywatele mają na to o dwa dni więcej niż w poprzednim roku. Im szybciej złożymy roczną deklarację podatkową, tym szybciej dostaniemy zwrot nadpłaconego podatku.

 

Zbliża się ostateczny termin na złożenie deklaracji

Rozliczenia można dokonać w tradycyjny sposób, wykorzystując papierowe druki lub używając komercyjnych programów do rozliczeń PIT. Dostępna jest także rządowa usługa Twój e-PIT.

Rozliczeń dokonuje się do końca kwietnia. W bieżącym roku 30 kwietnia wypada w sobotę, więc podatnicy mogą złożyć PIT do 2 maja (poniedziałek).

 

Zdjęcie Do kiedy należy rozliczyć się z fiskusem? Niebawem upływa termin! #1

Złożenie PIT-u online - Usługa Twój e-PIT

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wypełnia zeznanie roczne za podatnika w wersji elektronicznej, a następnie udostępnia je podatnikowi do wglądu, z możliwością uzupełnienia, zatwierdzenia lub odrzucenia.

Aby KAS wypełniła nasze elektroniczne zeznanie roczne, nie musimy składać żadnych wniosków.

Urząd Skarbowy przygotował dla podatników zeznania podatkowe, które dostępne są na Platformie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl

Do 2 maja 2022 r. podatnicy mogą zmodyfikować, zatwierdzić lub odrzucić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. 

Podatnik może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na Internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz odliczenie wydatków mieszkaniowych.

WAŻNE!

Jeżeli podatnik nie zmodyfikuje lub nie zatwierdzi zeznania PIT-37 lub PIT-38 do 2 maja, wówczas zostanie ono wysłane do urzędu skarbowego automatycznie.

Wyjątek stanowią formularze PIT-28 i PIT-36, które muszą zostać przez podatnika zaakceptowane.

 

Zdjęcie Do kiedy należy rozliczyć się z fiskusem? Niebawem upływa termin! #2

Jak się rozliczyć online?

Podatnicy mają 3 sposoby rozliczenia:

  1. Logowanie profilem zaufanym, bankowością elektroniczną lub e-dowodem;
  2. Za pomocą Aplikacji mObywatel;
  3. Z wykorzystaniem danych autoryzacyjnych tj. numer PESEL lub NIP. (Aby skorzystać z tej metody należy przygotować informację o kwocie przychodu z rozliczenia za 2020 rok, jedną z informacji z rozliczenia za 2021 oraz kwotę nadpłaty do zapłaty z rozliczenia za 2020 rok).

Po zalogowaniu podatnik uzyskuje dostęp do przygotowanego dla niego zeznania podatkowego. W przypadku jego zatwierdzenia można pobrać UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

Ile czeka się na zwrot?

W przypadku rozliczenia się online zwrot nadpłaty podatku potrwa do 45 dni. Przy składaniu deklaracji podatkowych w tradycyjnej formie termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Dodatkowo uprzywilejowani są posiadacze Karty Dużej Rodziny. W ich przypadku termin na zwrot wynosi maksymalnie 30 dni.

W 2022 roku wprowadzono automatyczną usługę zwrotu nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT. Jeśli dana kwota zwrotu nie przekracza 5 tysięcy złotych i nie wymaga weryfikacji oraz akceptacji pracownika Urzędu, to zwrócona zostanie przez system AUTO ZWROT.

 

Do kiedy uregulować niedopłatę?

Jeśli na naszym zeznaniu podatkowym 2021 widnieje kwota do zapłaty, należy ją uregulować do 2 maja. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39).

W przypadku konieczności zapłaty podatku istnieje możliwość wykonania przelewu online. Należy wybrać usługę z opcją „Zapłać podatek”. Kwota wpłacana jest na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

 

Zdjęcie Do kiedy należy rozliczyć się z fiskusem? Niebawem upływa termin! #3
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną