Czy możesz nagrywać policjanta?

Patrycja

Poradnik

20.04.2022 18:06

Czy możesz nagrywać policjanta?

Czy można nagrywać interwencje policjantów? Odpowiadamy, czy osoba kontrolowana lub świadek zdarzenia, może bez pytania funkcjonariusza, nagrywać zajście.

Czy możesz nagrywać policjanta?

Nie ma przepisów zabraniających nagrywania lub fotografowania funkcjonariusza publicznego na służbie, znajdującego się w miejscu publicznym. Oznacza to, że osoba kontrolowana lub świadek zdarzenia, może bez pytania funkcjonariusza, nagrywać zajście.

Zdjęcie Czy możesz nagrywać policjanta? #1

Nie tylko możesz, ale powinieneś nagrywać

Żaden uczciwy policjant, który rzetelnie wykonuje swoją pracę, nie będzie miał problemów z tym, że nagrywa się jego czynności. Funkcjonariusz nie może także żądać wykasowania takiego nagrania. Nie ma też żadnej podstawy prawnej do wystawienia mandatu za nagrywanie.

Nagrywasz policjanta? Koniecznie musisz o tym pamiętać!

Istnieje jednak kilka warunków! Podczas nagrywania lub fotografowania interwencji policjantów trzeba pamiętać o pewnych ważnych zasadach:

Nie możesz utrudniać czynności

Swoim zachowaniem nie możemy utrudniać czynności, a naszym obowiązkiem jest wykonywanie poleceń funkcjonariusza. Należy do nich np. odsunięcie się, żeby policjant mógł kogoś wylegitymować, czy przeprowadzić kontrolę osobistą.

Mówi o tym Kodeks Karny: „Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Nie możesz udostępniać nagrania w sieci

Oprócz tego takiego nagrania nie można udostępniać w sieci. Nagranie nie może być rozpowszechniane w Internecie bez zgody występujących w nim osób. Jeśli udostępnimy video, musimy liczyć się z odpowiedzialnością cywilną za naruszenie dóbr osobistych.

Znaj swoje prawa

Jeśli policjant utrudnia nagranie interwencji, poinformuj go spokojnie o tym, że jest to Twoje prawo i możesz to robić. Zwłaszcza, że nagranie może być dowodem w sprawie i na przykład być jedynym dowodem w sądzie przeciwko funkcjonariuszowi.

Warto wziąć pod uwagę to, że takie nagranie może też posłużyć jako dowód przeciwko nagrywającemu.