Masz dom a nie złożyłeś deklaracji do CEEB? Po upływie terminu zapłacisz 500 złotych grzywny!

Martyna

Newsy

15.04.2022 10:16

Masz dom a nie złożyłeś deklaracji do CEEB? Po upływie terminu zapłacisz 500 złotych grzywny!

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) poinformował, że 14 kwietnia 2022 roku liczba deklaracji przekroczyła 3 miliony. Najwięcej deklaracji wśród gmin złożono w Warszawie. Na drugim miejscu jest Kraków. Kolejne miejsca zajmują Łódź i Poznań. 

GUNB poinformował, że wśród wszystkich gmin prowadzi Zawidów z województwa dolnośląskiego, który może się pochwalić 80-proc. wskaźnikiem. 

Centralna Baza Emisyjności Budynków to ewidencja, która zawiera informacje o źródłach ogrzewania budynków. Baza ta powstała, aby pomóc w walce z kopciuchami, poprawić jakość powietrza i walczyć ze smogiem.

 

Zdjęcie Złożyłeś już deklarację do CEEB? Po upływie terminu zapłacisz 500 złotych grzywny! #1

Kto zobowiązany jest do złożenia deklaracji?

Deklarację mają obowiązek złożyć właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajdują się źródła ciepła.

Oświadczenia muszą złożyć:

  • właściciele domów jednorodzinnych;
  • zarządcy budynków wielolokalowych (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe);
  • właściciele czy zarządcy lokali usługowych, handlowych.

 

Jaki jest termin składania deklaracji?

  • Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022 roku;
  • Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w terminie do 14 dni od jego uruchomienia.

Przypomnijmy, że za brak złożonej deklaracji grozi grzywna w wysokości 500 złotych.

 

Zdjęcie Złożyłeś już deklarację do CEEB? Po upływie terminu zapłacisz 500 złotych grzywny! #2

Jak i gdzie złożyć deklarację?

Deklaracja może mieć formę elektroniczną lub papierową.

Jeśli decydujmy się na złożenie deklaracji online, możemy to zrobić za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl. Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub elektronicznego dowodu osobistego.

Jeśli składamy wniosek w tradycyjnej formie (papierowej) należy go dostarczyć do właściwego urzędu (miasta/gminy) ze względu na lokalizację naszego budynku.

 

O jakie źródła ciepła chodzi?

Obowiązek złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców budynków do CEEB dotyczy źródeł ciepła nieprzekraczających 1 megawata (1MW).

Mowa tu o przydomowych kotłowniach, lokalach opalanych węglem, czy gazem.

Obowiązek dotyczy także osób, które ogrzewają budynek za pomocą OZE (pompa ciepła).

Ponadto deklaracja musi zostać złożona, gdy energia do budynku dostarczana jest za pośrednictwem sieci ciepłowniczej.

 

 Szczegółowe informacje i wzór wniosku znajdziecie TUTAJ