Ulga na dziecko 2022 - kto i ile może odliczyć?

Patrycja

Podatki

08.04.2022 13:44

Ulga na dziecko 2022 - kto i ile może odliczyć?

Dzięki uldze podatkowej na dziecko możesz płacić mniejszy podatek. Dowiedz się, kto i ile może odliczyć.

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko?

Prawo do ulgi na dziecko, czyli ulgi prorodzinnej przysługuje następującym podmiotom: rodzicom, opiekunom prawnym lub pełniącym funkcję rodziny zastępczej, pozostających w związku małżeńskim, którzy uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej. Mogą oni odliczyć od podatku kwotę ulgi prorodzinnej w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Warunkiem zastosowania ulgi jest faktyczne wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Oznacza to sprawowanie pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) a także jego wychowywanie.

Zdjęcie Ulga na dziecko- kto i ile może odliczyć? #1

Ulga na dziecko przysługuje:

 • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
 • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej) a także przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych, po ich zsumowaniu nie przekraczają 3 089 zł .

Ile wynosi ulga na dziecko?

 • na pierwsze dziecko 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 700 zł).

Jak rozliczenie wygląda w praktyce?

Jeśli masz troje dzieci, to ulga wyniesie:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

Oznacza to, że łącznie na dzieci przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

Jak można odliczyć ulgę na dziecko?

Ulgę odlicza się w corocznym zeznaniu podatkowym.

W zeznaniu podatkowym za rok 2021 można nie tylko odliczyć ulgę od podatku, istnieje też możliwość zwrotu niewykorzystanej ulgi, jeśli zbyt niskie zarobki nie pozwoliły podatnikowi na skorzystanie z niej.

Jaki jest limit dochodu?

Ulgę można uzyskać, jeśli dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty:

 • 112 000 zł w przypadku, gdy pozostajesz przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody twoje i twojego małżonka),
 • 112 000 zł w przypadku jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • 56 000 zł w przypadku jeśli nie pozostawałeś w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

W stosunku do dwójki lub więcej dzieci, ulga przysługuje bez względu na wysokość uzyskanych dochodów.