Wypłacono pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny COVID. Ile wyniosło?

Martyna P.
Newsy
29.03.2022 10:49
Wypłacono pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny COVID. Ile wyniosło?

 

Zadaniem Funduszu Kompensacyjnego jest wypłacanie odszkodowań za niepożądane odczyny poszczepienne (NOP-y). Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych zapewnia rozszerzenie dotychczasowej odpowiedzialności związanej z zastosowaniem szczepionek stosowanych w związku z pandemią koronawirusa.

 

Przyznano pierwsze odszkodowanie

Właśnie dobiegło końca pierwsze postępowanie pacjenta z województwa mazowieckiego. Mężczyzna otrzyma 45 tys. złotych w ramach Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Zdiagnozowano u niego zespół Guillain-Barré.

 "To bardzo rzadko występujące zaburzenie nerwów obwodowych, prowadzące do osłabienia lub porażenia mięśni, uwzględnione w charakterystyce szczepionek Vaccine Janssen oraz Vaxzevria. Opinia medyczna Zespołu do spraw Świadczeń działającego przy Rzeczniku potwierdziła, że 64-dniowy pobyt pacjenta w szpitalu wynikał z działania niepożądanego szczepionki" – wyjaśnił  Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Ruszył nabór wniosków

Wnioski do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego można składać od 12 lutego 2022 roku. Okazuje się, że od rozpoczęcia naboru wpłynęło już 600 wniosków.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 200 zł. Można go złożyć drogą elektroniczną (konieczny będzie profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny) lub wysłać pocztą tradycyjną. Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ.

Zdjęcie Wypłacono pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny COVID. Ile wyniosło? #1

Warunki przyznania świadczenia

Warunkiem do uzyskania świadczenia jest wystąpienie w wyniku szczepienia przeciwko COVID-19 działania niepożądanego (wymienionego w Charakterystyce Produktu Leczniczego danej szczepionki), które doprowadziło do:

  • konieczności pobytu w szpitalu przez co najmniej 14 dni lub;
  • wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji (o dowolnej długości).

Decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia wydaje Rzecznik Praw Pacjenta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Decyzja Rzecznika opiera się na opinii medycznej wydawanej przez działający przy nim Zespół ds. świadczeń, składający się z doświadczonych lekarzy specjalistów posiadających wiedzę w zakresie szczepień ochronnych.

 

Wykaz działań niepożądanych (NOP-ów)

Działania niepożądane szczepionek określone są w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Znajdują się one na stronach Europejskiej Agencji Leków. Każda ze stosowanych w Polsce szczepionek przeciwko COVID-19 ma potwierdzone nieco inne działania niepożądane.

Lista działań niepożądanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego ulega ciągłym uzupełnieniom i aktualizacjom. Listę działań niepożądanych znajdziesz TUTAJ.

 

 

Wysokość przyznawanych świadczeń

Przyznawane kwoty świadczeń uzależnione są od stopnia dolegliwości działania niepożądanego (przede wszystkim długości pobytu w szpitalu) oraz poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji.

Maksymalna kwota świadczenia wynosi 100 tys. złotych.

Jeśli doznałeś wstrząsu anafilaktycznego, możesz liczyć na:

  • 3.000 zł, gdy udzielono Ci pomocy w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć;
  • 10.000 zł, jeśli wymagałeś hospitalizacji trwającej do 14 dni.

Świadczenie będzie także przyznawane, gdy pobyt w szpitalu trwał co najmniej 14 dni. Hospitalizacja ta musi być jednak związana z działaniem niepożądanym szczepionki wymienionym w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Oto jak przedstawiają się kwoty:

 

Zdjęcie Wypłacono pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny COVID. Ile wyniosło? #2
źródło: gov.pl

 

Zdjęcie Wypłacono pierwsze odszkodowanie za niepożądany odczyn poszczepienny COVID. Ile wyniosło? #3
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną