Nowe terminy płacenia ZUS. Do kiedy musisz opłacić składkę?

Agnieszka

Podatki

08.02.2022 10:02

Nowe terminy płacenia ZUS.  Do kiedy musisz opłacić składkę?

 Od 2022 roku obowiązują nowe terminy opłacania składek ZUS. W tym temacie zmieniło się wiele, ponieważ w zależności od rodzaju zatrudnienia, składki musimy zapłacić do 5, 15 lub 20 dnia każdego miesiąca. Do której grupy należysz?

Zdjęcie Nowe terminy płacenia ZUS.  Do kiedy musisz opłacić składkę? #1

Zmiana terminów opłacania składki ZUS

Od 2022 roku składkę ZUS płacimy w innych terminach:

do 5. dnia każdego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych m. in. urzędów gminy, miasta;

▪ do 15. dnia każdego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, m. in.: spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, kościołów, ZUS, ZOZ, itp.;

▪ do 20. dnia każdego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, a więc płatników opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, które zatrudniają innych ubezpieczonych, w tym spółek osobowych (spółki: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej). Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca. - czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co grozi za niepłacenie składek w terminie?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia składek ZUS. Czym więc grozi niepłacenie składek ZUS w terminie lub nieopłacenie ich wcale?

W przypadku, gdy składkę ZUS zapłacimy po terminie, będziemy musieli zapłacić odsetki. Ich wysokość zależy od liczby dni opóźnienia. Zazwyczaj odsetki naliczane są za nieopłacone na czas składki z całego roku.

Nieopłacenie składek na czas skutkuje też ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego. Składki płacimy za miesiąc poprzedni, jeśli więc nie zapłacimy na czas składki w maju, to automatycznie nie podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu od 1 kwietnia. 

Co więcej, nagminnie nie płacimy składek na czas lub w ogóle, to ZUS może nałożyć na nas dodatkową opłatę wynoszącą 100% nieopłaconej składki. To skutkuje tym, że będzie ona dwa razy wyższa.

 

Długotrwałe, nagminne nieopłacanie składek ZUS może natomiast skutkować powstaniem egzekucji na drodze sądowej.