Dziecko na kwarantannie 2022. Czy przysługuje zasiłek?

Agnieszka

Dziecko

24.01.2022 13:09

Dziecko na kwarantannie 2022. Czy przysługuje zasiłek?

W jakich przypadkach dziecko trafia na kwarantannę? Czy rodzicom przysługuje wtedy zasiłek? Co z dziećmi zaszczepionymi? Zobacz, jak wyglądają zasady przebywania dziecka na kwarantannie.

Zdjęcie Dziecko na kwarantannie 2022. Czy przysługuje zasiłek? #1

Kiedy dziecko trafia na kwarantannę?

Dziecko musi poddać się izolacji w przypadku, gdy miało kontakt z osobą chorą na COVID-19, samo wykazuje objawy tej choroby lub wróciło z kraju znajdującego się poza Unią Europejską.

Kwarantanna obecnie trwa 7 dni. Wcześniej trwała 10 dni, jednak rząd postanowił skrócić ten czas.

Warto też pamiętać, że na kwarantannę dziecko może zostać skierowane jedynie przez sanepid lub lekarza. Szkoła ani inne placówki nie mogą nałożyć na dziecko kwarantanny.

Dziecko na kwarantannie - rodzice i rodzeństwo

W przypadku, gdy na jedno z dzieci zostanie nałożona kwarantanna z powodu kontaktu z osobą zakażoną spoza domu, jednak dziecko nie zachorowało - reszta domowników nie podlega kwarantannie.

Jeśli jednak dziecko zostało skierowane na test i wynik jest pozytywny - wszyscy domownicy muszą poddać się izolacji. Czas trwania kwarantanny dla domowników rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu dziecka. 

Jeśli dziecko ma pozytywny wynik na COVID-19, ale nie ma objawów choroby, to jego kwarantanna trwa 7 dni. Natomiast kwarantanna rodziców lub opiekunów trwa jeszcze dodatkowe 7 dni, na wypadek, gdyby miały się u nich ujawnić objawy choroby.

Zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje?

Dziecko na kwarantannie jest przesłanką do otrzymania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych. Przysługuje on na dziecko do 14 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 18 rok życia.

Konieczność przebywania dziecka na kwarantannie jest traktowana przez ZUS na tych samych zasadach, co choroba dziecka.

Konieczne jest więc wypełnienie oświadczenia o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warto wiedzieć, że zasiłek ten przysługuje również rodzicom prowadzącym działalność gospodarczą, pod warunkiem, że opłacają oni swoje ubezpieczenie chorobowe. 

Jak sprawdzić, czy nasze dziecko objęte zostało kwarantanną?

- Na internetowym Koncie Pacjenta, w zakładce “Uprawnienia” →“Dzieci”.

- Dzwoniąc na infolinię Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Pytając o to lekarza, który skierował dziecko na wykonanie testu. Będzie miał on bowiem wgląd w wyniki testu. Jeśli są pozytywne - dziecko podlega kwarantannie.