Czy kobieta może być księdzem?

Patrycja

Styl życia

24.01.2022 13:07

Czy kobieta może być księdzem?

Kobiety w Polsce będą sprawować posługę kapłańską. Jaki warunek musi spełnić kobieta, by zostać księdzem? O jakim odłam chrześcijaństwa chodzi? Dowiedz się więcej!

Zdjęcie Czy kobieta może być księdzem? #1

Czy kobieta może być księdzem?

Zgodnie z Uchwałą Synodu, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku, kobiety będą mogły sprawować posługę kapłańską. Jak na razie takie zmiany nastąpią jedynie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. Dowiedz się więcej na ten temat.

Luteranie w Polsce

W Polsce żyje około 61 tysięcy luteran, należących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Największe skupisko wiernych w Polsce znajduje się na Śląsku Cieszyńskim. Organizacyjnie Kościół podzielony jest na 6 diecezji: diecezję warszawską (z siedzibą w Pabianicach), diecezję cieszyńską (z siedzibą w Bielsku-Białej), diecezję katowicką (z siedzibą w Katowicach), diecezję wrocławską (z siedzibą we Wrocławiu), diecezję pomorsko-wielkopolską (z siedzibą w Sopocie) i diecezję mazurską (z siedzibą w Kętrzynie).

Rewolucja u chrześcijan? Jedynie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Dyskusje na ten temat sprawowania posługi kapłańskiej przez kobiety toczyły się w Polsce z przerwami od około 70 lat!

Już w 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego. Katechetki mogły uczyć, odprawiać nabożeństwa i zajmować się pracą duszpasterską w parafiach.

W 1999 roku umożliwiono im objęcie diakonatu- niższej funkcji duchownej. Dodatkowo kobiety mogły podejmować pracę misyjną, charytatywną, prowadzić śluby i pogrzeby, udzielać sakramentu chrztu. Od 2016 roku mogły udzielać Wieczerzy Pańskiej.

Synod przyjął wprowadzenie ordynacji kobiet na księży 16 października 2021 roku. Co doprowadziło do tego, że od 1 stycznia 2022 kobiety mogą aspirować do funkcji prezbitera (księdza), zaś w przyszłości nawet biskupa.

Biskup Kościoła Jerzy Samiec wyjaśnia: „Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć.”

W Kościele rzymskokatolickim bez zmian

Takie rewolucje mają miejsce jedynie u luteran. Kościół katolicki wciąż negatywnie odnosi się do praktyki ordynacji kobiet. Jednoznacznie stwierdza, że „święcenia ważnie przyjmuje tylko mężczyzna ochrzczony”, wyłączając z posługi kapłańskiej kobiety.

Nie zapowiada się, żeby w najbliższych latach, o ile w ogóle nastały jakieś zmiany i aby kobiety w przyszłości mogły zostać księżmi.