Jeździsz bez okularów mimo nałożonego obowiązku? Możesz zapłacić wysoki mandat!

Martyna

Styl życia

22.01.2022 15:43

Jeździsz bez okularów mimo nałożonego obowiązku? Możesz zapłacić wysoki mandat!

Okazuje się, że osoby z wadą wzroku, nieużywające okularów w czasie prowadzenia pojazdów mogą spodziewać się wysokiego mandatu. Szczegóły w sprawie przybliżył kom. Tomasz Bratek w Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowicach w rozmowie z TVN24.

 

Jazda bez okularów jak jazda bez uprawnień

Jeśli na orzeczeniu lekarskim widnieje adnotacja o obowiązku noszenia okularów, kierowca zobowiązany jest do ich używania. Nie mam od tego żadnych odstępstw.

„Jednoznacznie orzeczenie lekarskie zobowiązuje do okularów, nakłada taki obowiązek i nie ma od tego odstępstwa” – tłumaczył kom. Tomasz Bratek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w rozmowie z TVN24.

W związku z tym kierowanie pojazdem bez okularów będzie traktowane jako jeżdżenie bez uprawnień.

Dotychczas za niestosowanie się do zaleceń groził mandat w wysokości 500 złotych. Teraz kierowcy zapłacą 1500 złotych.

"Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych" – można przeczytać w znowelizowanej ustawie Kodeksu Wykroczeń.

W Kodeksie Wykroczeń przeczytać również można, że „w razie popełnienia wykroczenia, […] orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów".

 

Zdjęcie Jeździsz bez okularów mimo nałożonego obowiązku? Możesz zapłacić wysoki mandat! #1

Sprawdź swoje prawo jazdy

Aby uniknąć takich sytuacji należy dokładnie sprawdzić swój dokument prawa jazdy. Chodzi o rubrykę numer 12. W rubryce tej można zobaczyć „liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe”.

Kody, które oznaczone są symbolem 01, informują o wymaganej korekcie lub ochronie wzroku. Oto wyjaśnienie symboli:

01.01 – okulary,

01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),

01.05 – przepaska na oko,

01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

U niektórych osób spotkać można również - stosowane wcześniej kody:

01.03 - okulary ochronne

01.04 - szkła przyciemnione

Oznaczenia te zniknęły z załącznika przy okazji jego nowelizacji ustawy Kodeksu Wykroczeń.

Pod wyżej wymienionymi kodami kryją się wyniki orzeczeń lekarskich. Kierowca musi ich bezwzględnie przestrzegać.

Okazuje się, że kierowca, który w czasie jazdy ma założone soczewki mimo nałożonego obowiązku stosowani okularów, po zatrzymaniu do kontroli będzie traktowany jako osoba bez uprawnień.

Kody stosowane w rubryce 12. prawa jazdy rozróżniają okulary kod 01.01 i soczewki kontaktowe kod 01.02. Wymiennie stosować je mogą wyłącznie kierowcy z kodem 01.06 definiującym "okulary LUB soczewki kontaktowe".

 

Zdarza Wam się nie używać okularów mimo obowiązku?

 

Zdjęcie Jeździsz bez okularów mimo nałożonego obowiązku? Możesz zapłacić wysoki mandat! #2