Działalność nierejestrowana - na czym polega?

Katarzyna

Podatki

11.01.2022 18:19

Działalność nierejestrowana - na czym polega?

Czy można prowadzić działalność gospodarczą bez jej zakładania? Tak! Sprawdź, na czym polega działalność nierejestrowana!

Zdjęcie Nie musisz zakładać firmy, aby prowadzić biznes #1

Działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku w Polsce można prowadzić działalność gospodarczą bez jej zakładania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorca nie ma tyle obowiązków na głowie. Taka forma prowadzenia działalności jest łatwiejsza, aczkolwiek i przy tej formie należy mieć się cały czas na baczności. Sprawdź, jakie są zasady prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana 

Działalność nierejestrowana to działalność, w ramach której można zarobić miesięcznie nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2021 roku można było zarobić w ramach tej działalności 1400 zł rocznie. W tym roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł, a więc miesięcznie można zarobić nie więcej niż 1505 zł. Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby, które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej.

Główne zasady

W ramach działalności nierejestrowanej nie można wykonywać działalności, które wymagają posiadania koncesji, licencji czy pozwolenia. Działalność ta nie ma również zastosowania przy wykonywaniu pracy w formie umowy spółki cywilnej. Jeśli natomiast osoba przekroczy przychód w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu, wtedy należy swoją działalność wpisać do CEIDG, co sprawia, że działalność nierejestrowana przechodzi w działalność gospodarczą. Na złożenie wpisu w CEIDG jest wtedy 7 dni.

Ubezpieczenie i rozliczenie 

Osoba, która podjęła się prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku zgłoszenia się do ZUS. Od osiąganych przychodów należy oczywiście odprowadzać podatek dochodowy, który wylicza się podczas rozliczenia rocznego. Przychody, jak i koszty związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej wykazuje się bowiem w zeznaniu rocznym PIT-36 w specjalnych kolumnach do tego przeznaczonych.

Zdjęcie Nie musisz zakładać firmy, aby prowadzić biznes #2

Rejestr sprzedaży i dokumenty kosztowe 

W ramach działalności nierejestrowanej należy prowadzić rejestr sprzedaży bezrachunkowej, który pozwoli na przejrzyste ujmowanie osiąganych przychodów. Łatwiej również wtedy pilnować limitu przychodu, który pozwala na prowadzenie działalności w takiej formie. Co więcej, należy również zbierać faktury kosztowe oraz inne dokument potwierdzające poniesienie danego kosztu. Dokument te należy zbierać w ramach ewentualnej kontroli, która może zostać przeprowadzona przez urząd skarbowy.