Rozliczenia małżeństw w Polskim Ładzie- co się zmieni?

Patrycja
Podatki
05.01.2022 14:03
Rozliczenia małżeństw w Polskim Ładzie- co się zmieni?

Od 1 stycznia 2022 w życie weszły przepisy Polskiego Ładu. Zaczęła obowiązywać nowa ulga podatkowa – ulga dla klasy średniej. Te regulacje zmienią również zasady rozliczania małżonków. Wyjaśniamy, czy małżeństwa skorzystają na Polskim Ładzie. Sprawdź, na co zwrócić uwagę!

Polski Ład a ulga podatkowa

Ulga podatkowa dla klasy średniej, która weszła w życie wraz z przepisami Polskiego Ładu, dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie, czyli 5 700 – 11 140 zł miesięcznie.

Chodzi o osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, oraz o jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych.

Wiele osób zastanawia się co się zmieni w związku z nowymi przepisami? Skorzystają czy stracą na uldze podatkowej? Co w przypadku małżeństw i wspólnego rozliczania deklaracji PIT?

Wspólny PIT małżonków a ulga dla klasy średniej

Okazuje się, że ulga będzie naliczana oddzielnie dla każdego z małżonków. Zatem przychody małżonków będzie trzeba analizować osobno. Nie ma wątpliwości jeśli oboje małżonkowie mieszczą się w widełkach od 68 412 zł do 133 692 zł. Wtedy ulga podatkowa należy się każdemu z nich.

Rozliczenie może być problematyczne w pewnych sytuacjach

Trzeba uważać na pułapki, ponieważ może się okazać, że odliczenie nie będzie przysługiwało, jeśli mąż lub żona zarobi zbyt dużo i przekroczy limit.

Gdy ktoś przekroczy wskazany limit choćby o złotówkę, straci prawo do całej ulgi. Oznacza to, że w rocznym PIT będzie musiał skorygować zapłacone wcześniej zaliczki i w konsekwencji zapłacić wyższy podatek.

Podsumowując niezależnie od tego, czy podatnik będzie rozliczał się samodzielnie, czy z małżonkiem, jeśli nie zmieści się w ustanowionym limicie, nie będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

W tej sytuacji małżonkowie nie mogą wspólnie się rozliczyć

Małżonkowie nie mogą złożyć wspólnie deklaracji PIT, gdy:

  • jeden z małżonków jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalność ta jest zawieszona.
  • jeden z małżonków wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem najmu prywatnego
  • małżonkowie mają rozdzielność majątkową

Inne zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków

Nowe przepisy Polskiego Ładu pozwalają na wybór wspólnego rozliczenia już za rok, w którym zawarto małżeństwo. Wcześniej możliwe to było jedynie, gdy małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną