Co Polski Ład zmieni w rozliczeniach małżeństw?

Martyna

Podatki

03.01.2022 11:00

Co Polski Ład zmieni w rozliczeniach małżeństw?

Polski Ład zakłada wiele nowych rozwiązań. Obywatele głowią się, kto na wprowadzonych zmianach zyska, a kto straci. Jednym z założeń jest ulga dla klasy średniej. Przeanalizujmy, jak ta zmiana wpłynie na polskie małżeństwa.

 

Zdjęcie Co Polski Ład zmieni w rozliczeniach małżeństw? #1

Ulga dla klasy średniej a małżeństwa

Od stycznia 2022 r. zaczyna obowiązywać ulga dla klasy średniej. Będzie ona dotyczyć podatników uzyskujących przychody ze stosunku pracy i działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej w roku podatkowym w wysokości pomiędzy 68 412 zł, a 133 692 zł. 

Ulgę dla klasy średniej będzie trzeba uwzględnić przed zsumowaniem przychodów. Kolejnym etapem jest dodanie jej do przychodów.

Warto dodać, że ulga naliczana ma być oddzielnie dla każdego małżonka.

Jeśli jedna osoba zanotuje przychody niemieszczące się w tym zakresie (68 412 zł -133 692 zł) nie skorzysta z ulgi. Ulga przysługiwać będzie jedynie drugiemu małżonkowi. W takim przypadku po uwzględnieniu ulgi należy zsumować cele wspólnego opodatkowania z uwzględnieniem przychodów obojga partnerów.

 

Zdjęcie Co Polski Ład zmieni w rozliczeniach małżeństw? #2

Kto więc zyska w praktyce na uldze?

Jeśli przychód pracownika z umowy o pracę będzie mieścił się w przedziale od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto/miesięcznie, to płatnik będzie mógł skorzystać ulgi przy wyliczaniu podatku. W przypadku umowy o pracę będą do kwoty od 4108 zł do 7945 zł.

To właśnie osoby z takim przychodem skorzystają z ulgi dla klasy średniej.

Dodatkowym udogodnieniem ma być fakt, że małżeństwa zawarte w 2022 roku będą mogły wspólnie się rozliczać. Dotychczas małżeństwo musiało uzyskać roczny staż.

 

Warunki wspólnego rozliczenia

Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe pod warunkiem, że istnieje między nimi wspólność majątkowa, która nie ustanie w trakcie roku podatkowego.

Wspólne złożenie deklaracji podatkowej nie będzie możliwe gdy:

  • Małżonkowie mają zawartą rozdzielność majątkową,
  • Jedna osoba zdecydowała się na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (nie dotyczy najmu prywatnego),
  • Jeden z małżonków podlega pod podatek liniowy w wysokości 19%. (dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej, ale też jej zawieszenia).

 

Dla kogo zerowy PIT?

Według zasad Polskiego Ładu podatku nie zapłacą rodzice co najmniej czwórki dzieci w przypadku, gdy przychód każdego z rodziców wynosi do 85 528 zł.

Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na etacie.

Zdjęcie Co Polski Ład zmieni w rozliczeniach małżeństw? #3