Polski Ład: Jak wyliczyć nową składkę ZUS?

Patrycja

Newsy

09.12.2021 13:26

Polski Ład: Jak wyliczyć nową składkę ZUS?

Polski Ład od stycznia wprowadza zmiany w składkach zdrowotnych. Dowiedz się, co się zmieni i jak je obliczyć! Sprawdź, co to oznacza dla przedsiębiorców.

Zdjęcie Polski Ład: Jak wyliczyć nową składkę ZUS? #1

Wyższe składki zdrowotne od nowego roku

Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu na przedsiębiorców czekają podwyżki składki zdrowotnej. Podwyżka będzie uzależniona od tego, którą z form wybierze przedsiębiorca. Zmiany te dotkną każdą formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Polski Ład- duże zmiany dla przedsiębiorców

Nowe przepisy związane z Polskim Ładem, wprowadziły duże zmiany dla przedsiębiorców. Chodzi o zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki będą obliczane od przychodu lub dochodu, w zależności od przyjętej formy opodatkowania.

Jak wyliczyć nową składkę ZUS?

Zmiany wprowadzone przez Polski Ład będą obowiązywać przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępni specjalny kalkulator i pomoże w ich wyliczeniu. Dowiedz się więcej na ten temat!

ZUS pomoże przedsiębiorcom

Prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska wydała komunikat: „Zdajemy sobie sprawę, że zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania nowych zasad, może być kilka wątpliwości. Dlatego ZUS wychodzi ze sprawdzoną inicjatywą i udostępni kalkulator”.

Dodaje: „Po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak np. okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, kalkulator pomoże ustalić podstawę wymiaru i obliczyć kwotę składki należnej za dany miesiąc”.

Gdzie będzie dostępny kalkulator?

Kalkulator będzie można znaleźć na stronie www.zus.pl, a następnie będzie udostępniony w programach Płatnik i ePłatnik.

ZUS poinformował, że kalkulator pojawi się prawdopodobnie dopiero po nowym roku. Przedsiębiorcy będą musieli jeszcze trochę poczekać na możliwość skorzystania z tego narzędzia.

Kilka zasad związanych z płatnościami

Każdy płatnik będzie musiał uregulować wszystkie należne składki, jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

Rozliczenie następuje na podstawie złożonych za dany miesiąc dokumentów rozliczeniowych. Jeśli w płatnościach występowały zaległości, to w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności. Wtedy  różnica w składkach za bieżący miesiąc będzie musiała zostać dopłacona.