Co czeka dzieci we wrześniu? Ministerstwo Zdrowia opublikowało rekomendacje dla nauczycieli

Patrycja

Zdrowie

Aug. 4, 2021, 6:49 p.m.

Co czeka dzieci we wrześniu? Ministerstwo Zdrowia opublikowało rekomendacje dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny opublikowali wytyczne dla szkół. Co czeka dzieci we wrześniu?

Kluczowe instytucje zabrały głos w sprawie powrotu dzieci do szkół od 1 września. W jaki sposób będą odbywały się zajęcia i jakie wytyczne będą obowiązywały? Czy nowe zalecenia uprzykrzą życie rodzicom i dzieciom? Sprawdźmy!

                                     

Wśród wytycznych na rok szkolny 2021/2022, które będą obowiązywały od września 2021 roku, znalazły się:

  • Indywidualizacja godzin rozpoczęcia zajęć
  • Ograniczony kontakt z innymi klasami
  • Zapewnienie środków do dezynfekcji przez placówki
  • Odkażanie sal i sprzętów

Co ważne wśród zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia dzieci znalazł się także zapis o tym, jak istotna jest troska o dobry stan psychiczny dzieci i młodzieży, który między innymi ma im zapewnić powrót do życia szkolnego. Nie obyło się także bez wzmianki o szczepieniach.

Zdjęcie Co czeka dzieci we wrześniu? #1

Indywidualizacja zajęć

Wytyczne ogłoszone 2 sierpnia obejmują między innymi godziny zajęć lekcyjnych. Plany zajęć dzieci mają być rozpisane w sposób umożliwiający dzieciom swobodne mijanie się. Chodzi o to, by uniknąć tłumów na korytarzach, w szatni i na stołówkach. Zróżnicowane rozpoczynanie i kończenie lekcji ma ograniczyć uczniom spotykanie się z kolegami i nauczycielami z innych klas. Z tych samych powodów, w miarę możliwości zajęcia będą się odbywały z w tej samej sali. W trakcie zajęć sportowych na boisku lub sali gimnastycznej będzie mogła przebywać tylko jednak klasa.

W częściach wspólnych uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu minimum 1,5 metra od uczniów innych klas. Jeśli zachowanie bezpiecznej odległości nie będzie możliwe, dzieci powinny nosić maseczki ochronne, których zakup leż po stronie opiekunów i rodziców. Wśród zaleceń Ministerstwa możemy przeczytać informację o tym, by nauczyciele starali się jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi na świeżym powietrzu, oczywiście z zachowaniem bezpiecznego dystansu od osób trzecich.

Jeśli pracownik szkoły zauważy wystąpienie objawów chorobowych u któregoś z uczniów ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym rodziców. Do czasu odebrania dziecka przez opiekuna, uczeń taki będzie odizolowany od pozostałej części klasy.

Zdjęcie Co czeka dzieci we wrześniu? #2

Droga do i ze szkoły

Ministerstwo poruszyło także sprawę transportu uczniów do i ze szkoły. Zalecono, by w miarę możliwości dzieci dostawały się do placówki pieszo lub prywatnym transportem (samochód, rower hulajnoga), a nie komunikacją miejską.

Jeśli dziecko musi zostać odprowadzone do placówki przez opiekuna, zaleca się by była to tylko jedna osoba, która nie ma żadnych objawów chorobowych. Opiekun ten ma obowiązek zachować dystans minimum 1,5 metra od innych dzieci, ich opiekunów, a także pracowników szkoły.

Dezynfekcja i wietrzenie

W ministerialnych zaleceniach dla szkoły znalazł się zapis o konieczności zapewniania uczniom dostępu do środków do dezynfekcji. Każdy uczeń wchodzący na teren placówki powinien zdezynfekować dłonie lub udać się do toalety, by tam przy użyciu środków do higieny dokładnie umyć ręce.

Sale lekcyjne, szatnie i korytarze powinny być wietrzone przed i po zajęciach, a w miarę możliwości nawet w trakcje lekcji. Wietrzenie placówki powinno być także przeprowadzane w dni wolne od nauki. Ponadto pomieszczenia i sprzęty muszą być regularnie dezynfekowane.

Zdjęcie Co czeka dzieci we wrześniu? #3

 Kondycja psychiczna uczniów

W wytycznych na nadchodzący rok szkolny wspomniano także o kondycji psychicznej uczniów. Zwrócono uwagę na to, że sytuacja w jakiej znaleźli się uczniowie w ostatnim czasie, może mieć niekorzystny wpływ na ich stan ducha.

Ministerstwo zaleciło więc nauczycielom, by podjęli wszelkie działania mające na celu nie tylko ochronę zdrowia, ale także troskę o psychikę dzieci. Na zajęciach lekcyjnych zaleca się położenie nacisku nie tylko na naukę przedmiotową, ale także kwestie wychowawcze. Sam powrót dzieci do życia w społeczności szkolnej ma pozytywnie wpłynąć na ich samopoczucie, jednak nauczyciele są zobligowani wspierać dzieci po tak długotrwałej izolacji.

Rekomendacje dla nauczycieli i uczniów

Ministrowie nie zapomnieli także wspomnieć o tym,  że rekomendacją na nowy rok szkolny są szczepienia. Oczywiście dotyczy to tylko dzieci i młodzieży od 12 roku życia oraz wszystkich pracowników placówek.