Cichym słowem Lidia Liszewska Robert Kornacki

Aga

Gadżety

July 30, 2021, 12:27 p.m.

Cichym słowem Lidia Liszewska Robert Kornacki

Historia Edyty i Jacka z "Bursztynowej serii" (Tylko szeptem, Jednym gestem) dobiegBa koDca, a mo|e to wcale nie koniec tylko zupeBnie nowy pocztek ale to musicie sprawdzi osobi[cie. Tom trzeci tej historii zatytuBowany Cichym sBowem zn�w przenosi nas nad morze i do gwarnej stolicy. Edyta i Jacek dalej za wszelk cen pr�buj sobie poukBada |ycie. On wBa[nie zostaB ojcem, ona po[wica si karierze pisarskiej i rodzinie. Oboje udaj przed [wiatem i przed sob, |e nic ich ju| nie Bczy. Lecz czy mo|na wyrzec si prawdziwej miBo[ci i |y bez niej? Nie mo|na tego lepiej napisa, to zakoDczenie idealne, wyja[nia wszystko. …