Lifestyle

Poważne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Grzywny do 30 tyś. zł

Agnieszka

July 28, 2021, 5:05 p.m.

Poważne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Grzywny do 30 tyś. zł

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Kierowców czekają poważne podwyżki grzywn i mandatów. Zmienią się zasady karania osób bez uprawnienia do prowadzenia pojazdu oraz te dotyczące punktów karnych. 

Zdjęcie Poważne zmiany w przepisach ruchu drogowego! Grzywny do 30 tyś. zł #1

Podwyższenie górnej granicy grzywny - z 5 tyś. aż do 30 tyś. 

Projekt zmiany przepisów w Kodeksie wykroczeń drogowych przewiduje między innymi podwyższenie górnej granicy grzywny za wykroczenia drogowe. Obecnie wynosi ona 5 tysięcy złotych. Ma jednak wzrosnąć aż do 30 tysięcy. 

Podwyższona ma zostać również dolna granica. Obecnie sprawdza wykroczenia za uszkodzenie mienia lub naruszenie ciała i zdrowia wymagającego rekonwalescencji nie dłuższej niż 7 dni ukarany zostanie karą wynoszącą minimalnie 1,5 tysiąca złotych.

Minimalna kara ma jednak zostać podniesiona z 1,5 tysiąca aż do 5 tysięcy. A w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tysięcy złotych.

Kara za przekroczenie prędkości

Projekt zakłada też, że kierowca, który przekroczy prędkość o ponad 30km/h zostanie ukarany grzywną minimum 1,5 tys. zł, niezależnie od tego, czy prędkość została przekroczona na terenie zabudowanym czy poza nim. 

Dodatkowo, jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. Zł.

Zmiany w punktach karnych

Wprowadzone mają zostać też zmiany w punktach karnych. Punkty karne mogą zostać usunięte zależnie od uregulowania mandatu.

Punkty będą jednak kasowane dopiero po dwóch latach od zapłacenia kary.

Co więcej, maksymalny limit jednorazowego nałożenia na kierowcę punktów karnych ma wzrosnąć z 10 na 15. 

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

Projekt zakłada, że osobę prowadzącę pojazd bez odpowiednich uprawnień może czekać kara aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny do 1 tysiąca złotych. Powtórzenie wykroczenia w ciągu dwóch lat poskutkuje natomiast karą w wysokości nie niższej niż 2 tysiące złotych.